Bursa Uludağ University Homepage
Türkçe

Regulations

1- Lisansüstü Çerçeve Yönetmeliği                                                                                                                                                                                       Display

2- Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği                                                                                                                                        Display

3- Lisanüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği                                                                                                                            Display

4- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği                                                                                                                                                    Display

5- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği                                             Display

6- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Aatamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953)                                                                                                      Display

7-Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Y (Resmi Gazete Tarihi: 22.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26442)                                                                                                                                                                                                Display

8 - Lisansüstü Eğitim Sürelerine İlişkin YÖK Kararı                                                                                                                                                               Display

 

INSTRUCTIONS

1-Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumları Arasında Ortak Lisansüstü Eğitim Protokolü Hazırlanmasına İlişkin Yönerge                                                      Display

 

OTHERS

1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu                                Display

2- Resmi Gazete                                                                  Display

3- Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri                         Display

4- Doktora Programı Açma Ölçütleri                                    Display

5- Lisansüstü Eğitm-Öğretim ilkeleri                                    Display