Bursa Uludağ University Homepage
Türkçe

Personel

INSTITUTIONAL    
Lisansüstü Eğitim Kontenjan Talep Formu Display Download
Lisansüstü Eğitim Kontenjan İlan Tablosu Display RIT-FR-OİD-70
Öğretim Üyeleri İçin Doldurulması Gereken İlgili Döneme Ait Haftalık Ders Programı Çizelgesi Display Download
Anabilim Dallarının Doldurması Gereken Dönemlik Performans Verilerine ait Gösterge Tabloları Display Download
Lisansüstü Eğitim Ders Görevlendirme Formu Display RİT-FR-PER-51
Haftalık Ders Programı Formu Display Download
Tamamen veya Kısmen UKEY Üzerinden Verilecek Derslere İlişkin Doldurulması Gereken Tablo Örneği Display Download
Kontenjan Talep Eden Öğretim Üyelerine Ait Yayın Tablosu Display Download
Lisansüstü Ders Planları Formu Display Download
Lisansüstü Sınav Çizelgesi Display Download
Farabi Koordinatör Listesi Display Download
     
PERSONNEL    
Lisansüstü Araştırma Görevlisi İzin Dilekçesi Display Download
Araştırma Görevlisi Danışman Değerlendirme Raporu Display RİT-FR-ÖİD-72
Araştırma Görevliliği Sınav Başvuru Formu Display Download
2547 Sayılı Kanuna Göre 31 ve 40/d Maddeleri Uyarınca Görevlendirme Formu Display Download
Yurt İçi Görevlendirme Yolluğu Hesap Dilekçesi Display Download
Yurt İçi Görevlendirme Yolluğu Display Download
Ders Yükü Çizelgesi Formu Display Download
ÖYP Satın Alma Talep Formu Display Download
Personel İçin Kısa Süreli izin Formu Display Download
Araştırma Görevlisi izin Formu Display Download
İdari Personel İzin Formu Display Download