Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Yaz Öğretimi (Yaz Okulu)

* Başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olmaları, başarısız öğrencilerin ise zaman kaybetmeden başarısızlıklarını telafi edebilmeleri amacıyla devam etmekte olan eğitim-öğretim döneminin ikinci dönemi ile yeni başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi arasındaki sürede yaz aylarında yapılan yaz öğretimine denir.

 

* Hayır. Açılması için ilgili birimin teklifi ve senatonun onayı gerekir.

 

* Yaz öğretiminde, normal dönemindeki toplam ders saati kadar ders yapılır.
* Yarıyıl sonu sınavları hariç en az beş, en fazla yedi haftadır.

 

* Hayır. Ön kayıt yaptıran öğrenci sayısının yeterli olması gerekir. Bu sayının yetersiz olduğu durumlarda ders açılmaz.
* Açılan derslere ön kayıt yaptıran öğrenci sayısına bağlı olarak dersin kapatılıp kapatılmayacağına karar verilir.
* Bir dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısı en az 10 olmalıdır.

 

* Yüksekokulumuzda açılan bir ders başka bir yüksekokuldan alınamaz.

 

* Evet,kayıtlı olduğunuz birimin izniyle Üniversitede yaz öğretiminde açılamayan dersleri, içerik, ders saatleri ve/veya AKTS kredi saatleri aynı veya daha fazla olan diğer üniversitelerin yaz öğretimlerinde açılan derslerden alabilirsiniz.

 

* Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 22 AKTS kredi saati aşmayacak şekilde en çok dört ders alabilir.

 

* Evet.

 

* Evet, dönem içerisindeki devam koşulları yaz öğretiminde de geçerlidir.
* Teorik derslerin en az %70’ine, uygulama ve laboratuvarların en az %80’ine devam etmek zorundasınız.

 

* Her ders için en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır.

 

* Evet, bir üst yarıyıldan açılan dersleri alabilirsiniz.

 

* Hayır.

 

* Evet.

 

* Aynı olmak zorunda değildir. Aynı da olabilir farklı da olabilir.

 

* Evet, öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

 

* Yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosu ile irtibata geçmelisiniz.

 

* Evet, alabilirsiniz.

 

* Yaz okulu kayıtları döneminde ilan edilen banka hesabına yatırmalısınız.

 

* Evet, bunun için harç iade dilekçesi doldurulup dekontla birlikte Yüksekokulumuz Evrak Kayıt Bürosuna başvuru yapmalısınız.

 

 

Uludağ Üniversitesi - İnegöl Meslek Yüksekokulu : Cerrah Yolu Üzeri 16400 İnegöl / BURSA +90 224 294 26 65