Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Azami Süre Sonu Sınavları(Güncel)

1-2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

2- Üniversitemiz "Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği"nin 16. maddesinin 3. bendinde yer alan "Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları (FF), (FD), (K) notu aldıkları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Sınavda alınan notlar harf notuna çevrilir. Yarıyıl/yıl içinde alınan notlar hesaba katılmaz." hükmü kapsamında önlisans öğrencileri için azami süre sınavları yapılacaktır.

3- Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

4- Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

5- Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, iki ile beş dersi kalan öğrencilere üç yarıyıl, ek sınavları almadan iki ile beş dersi kalan öğrencilere ise dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre tanınır. Verilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

6- Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

7- Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğrenciler sınavlarına katılmak istedikleri dersleri dönem başında dilekçe ile kayıtlı oldukları birime bildirmek zorundadırlar.

8- Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

9- Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.

10- Azami süre sınavlarına üç (3) eğitim öğretim yılı üstüste veya aralıklı girmeyen sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır.

BAŞVURU FORMU

Azami Süre Sonu  Ek Sınavları (Önlisans) Başvuru: 09.01.2019-31.01.2019

Azami Süre Sonu 1. Ek Sınavları (Önlisans) : 04 - 07 Şubat 2019

Azami Süre Sonu 2. Ek Sınavları (Önlisans) : 11 - 14 Şubat 2019

 

Uludağ Üniversitesi - İnegöl Meslek Yüksekokulu : Cerrah Yolu Üzeri 16400 İnegöl / BURSA +90 224 294 26 65