Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet EFE

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1994
2431066 - 60361
Yüksek Lisans
Ebu`l-Berekat İbnu`l-Enbari ve "el-İnsar fi Mesaili`l-Hilaf Beyne`n-Naviyvin el-Basriyyin ve`l-Küfiyyin" adlı eseri, U. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1997
Doktora
Kur'an'da Ritüellerin Arka Planı, Ankara Üniversitesi Sosyla Bilimler Enstitüsü
Ankara 2007