Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Arş. Gör. Hatice ERBAY

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 2012
hatice-erbay90@hotmail.com
2431066 - 60250
Yüksek Lisans
Abdurrahman Munîf'in Sibâku'l-Mesafati't-Tavîle adlı eserinin roman tekniği açısından incelenmesi, U. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2015
Doktora
Abdurrrahmân Munîf'in "Sibâku'l-Mesâfâti't-Tavîle" Adlı Eserinin Roman Tekniği Açısından İncelenmesi, U. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa Devam Ediyor