Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Öğr. Gör. Yusuf BULUTLU

Lisans
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İstanbul 2012
yusufbulutlu@uludag.edu.tr
2431066 - 60275
Yüksek Lisans
Muhammet Tâhir b. Âşûr'un İslam Hukuk Felsefesi ile ilgili Görüşleri, İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul 2014
Doktora