Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim KOZALI

Lisans
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İstanbul 1994
akozali@hotmail.com
2431066 - 60289
Yüksek Lisans
İslam Hukuk Usûlü Eserlerinde Yükümlülük (Teklif), Marmara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
İstanbul 1998
Doktora
(Kıyas) İstihsan ve Doğal Hukuk İlişkisi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2004
Akademik Çalışmalarım