Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞANVER

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   
Bursa 1987
mehmetsanver@hotmail.com
2431066 - 60414
Yüksek Lisans
TBMM Tutanaklarına Göre Türkiye'de Din Eğitimi (1946-1957)  Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1991
Doktora
Kur'an'da Tebliğ Metodları     Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1998
Akademik Çalışmalarım