Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Arş. Gör. Merve YAVUZ

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ankara 2014
yavuzm@uludag.edu.tr
2431066 - 60310
Yüksek Lisans
Özel adlar teorileri ışığında "Allah" adına dair bir inceleme / A review on the name of "Allah" in light of the theories of proper names, Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2017
Doktora