Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Şevket YILDIZ

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   
Bursa 1999
syildiz75@hotmail.com
2431066 - 60243
Yüksek Lisans
Oryantalizm ve İslam Tarihine Oryantalist Yaklaşımlar, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2002
Doktora
Kurtuba VIII.-XIII. Yüzyıllar,  Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2008
Akademik Çalışmalarım