Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Ali İhsan KARATAŞ

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi   
Bursa 1992
ihsankaratas@hotmail.com
2431066 - 60241
Yüksek Lisans
Tereke Kayıtlarına Göre XVI. Yüzyılda Bursa’da Yaygın Olan Kitaplar, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1995
Doktora
Mahkeme Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılda Bursa’da Gayrimüslimler,  Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2005
Akademik Çalışmalarım