Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Hidayet PEKER

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1989
hidayetp@uludag.edu.tr
2431066 - 60415
Yüksek Lisans
İbn Sina'da Tanrı-Kainat İlişkisi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1992
Doktora
İbn Sina'nın Bilgi Anlayışı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1999
Akademik Çalışmalarım