Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİLGİN

Lisans
Bursa Yüksek İslam Enstitüsü
Bursa 1980
musbil@hotmail.com
2431066 - 60267
Yüksek Lisans
Kur'ân-ı Kerîm'de İlim-İman İlişkisi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1984
Doktora
Tefsir'de Mu'tezile Ekolü, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1992
Akademik Çalışmalarım