Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dr. Öğr. Üyesi Eren GÜNDÜZ

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1995
egunduz@uludag.edu.tr
2431066 - 60288
Yüksek Lisans
İİslam Hukukunda Haberleşem ve Haberleime Hürriyeti, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Bilim Dalı
Sakarya 2000
Doktora
İmam Zeyd B. Ali el-Necmu'l-Fıkhi Adlı Eseri ve İslam Hukuk Düşüncesindeki Yeri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2007
Akademik Çalışmalarım