Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof. Dr. Hüseyin KAHRAMAN

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1992
huskahraman@hotmail.com
2431066 - 60266
Yüksek Lisans
Hadis Usûlü Açısından Hatip el-Bağdadi'nin İbnu's-Salah Üzerindeki Etkileri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1995
Doktora
Maturidiyye Kelamında Hadisin Yeri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2000
Akademik Çalışmalarım