Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Hüseyin GÜNDAY

Lisans
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültes
Ankara 1989
hgunday@hotmail.com
2431066 - 60269
Yüksek Lisans
Hızır b. Muhammed'in "el-İfada li-Unbubi'l Belaga" İsimli Eserinin Edisyon Kritiği, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1995
Doktora
Cubran Halil Cubran ve Çağdaş Arap Edebiyatındaki Yeri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2002
Akademik Çalışmalarım