Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Şener ŞAHİN

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bursa 1994
shenersahin@hotmail.com
2431066 - 60201
Yüksek Lisans
Corci Zeydan`ın Tarihi Romancılığı ve Osmanlı İnkılabı Adlı Romanı, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1999
Doktora
Emin er-Reyhani ve Mehcer Edebiyatı'ndaki Yeri, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 2005
Akademik Çalışmalarım