Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Doç. Dr. Hasan TAŞDELEN

Lisans
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Ankara 1989
h_tasdelen@hotmail.com
2431066 - 60284
Yüksek Lisans
Kemal Paşazade, hayatı, eserleri ve belagatla ilgili görüşleri     Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1995
Doktora
Mey Ziyade, XX. yüzyıl Arap edebiyatındaki yeri ve tesirleri    
Bursa 2000
Akademik Çalışmalarım