Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Prof.Dr. Mehmet YALAR

Lisans
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Bursa
Malatya

1988
2012

yalarm@hotmail.com
2431066 - 60407
Yüksek Lisans
Gayrimüslim Ülkede Yaşayan Müslümanın Fıkhî Problemleri     Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
el-Advâu'l-Kur'âniyye adlı eserin hadislerin Kur'ân'a arzının problemleri çerçevesinde değerlendirilmesi

Bursa
 

1992
2015
Doktora
el-Hatip el-Kazvinî ve Belağat İlmindeki Yeri     Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bursa 1997
Akademik Çalışmalarım