Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Tarihçe

1975 yılında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü olarak açılmış olan kurumumuz 1982 yılında Fakülte statüsü kazanmıştır. Fakültemiz, içerisinde kültür merkezi ve tatbikat camiimizin de yer aldığı elli dönümlük bir yerleşkede bulunmaktadır. Yemekhane, kütüphane ve modern donanıma sahip derslikleriyle hizmet veren yeni binamız, geniş bahçesi, özgün mimarisi ve huzur verici görüntüsüyle görenlerin takdirini kazanmaktadır.

Temel Amacımız

İlahiyat bilimleri çerçevesinde İslam’ın genel yapısını, temel kaynaklarını tanıyan, bunlardan yararlanabilen; klasik ve modern din bilimlerinin konu, yöntem ve problemleri hakkında bilgi sahibi olan; dinleri ve dini hayatın problemlerini tanıyan; bu çerçevede sistematik ve eleştirel düşünebilen; bilimsel araştırma yeteneği kazanmış; günümüzde ortaya çıkan gelişmeleri sağlıklı bir şekilde değerlendirip öneriler sunabilen; insani-manevi değerlere göre hizmet yürüten ilahiyatçılar yetiştirmektir.

Eğitim-Öğretim

Fakültemizde iki lisans programı bulunmaktadır:

İlahiyat Programı: Programın akademik yapılanması Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü ile İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü temelinde oluşturulmuştur. Arapça hazırlık sınıfından sonra sekiz yarıyıl süren programda derslerin yüzde 60-65’i temel İslam bilimleri, yüzde 20-25’i felsefe ve din bilimleri, yüzde 10-15’i ise İslam tarihi ve sanatları alanlarından verilmektedir. Programın güçlü yönlerinden birisi farklı akademik yönelimlerde gelişmeye imkan sağlayan seçmeli derslerdeki çeşitlilik ve zenginliktir.    

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Programı: Pedagojik formasyon derslerinin de verildiği programın öğrencileri din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak mezun olmaktadırlar.