2022/1

.........................................................................................................................................................................................
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Bursa Uludağ Journal of Economy and Society
Haziran/June (2022), 41(1)

e-ISSN: 2750-9190
..........................................................................................................................................................................................

 

Künye
 
İçindekiler
Araştırma Makaleleri/ Research Articles
 
Dördüncü Sanayi Devrimi ve Kadın İstihdamı
Fourth Industrial Revolution and Women’s Employment
Aysen Tokol ve Elif Kara....................................….……………………………………………………………………………........ 1

 

Setting the Theoretical Foundations of Artificial Intelligence in Marketing: A Systematic Literature Review
Pazarlamada Yapay Zekanın Teorik Temellerinin Oluşturulması: Sistematik Bir Literatür Taraması
Ezgi Delen.....................................…………………...…………………………………………………………………………….….…. 19

 

Kapitalin Gelişimi, Teritoryal Politik İktisadi Kırılganlıklar ve ABD Dış Politikasında Güvenlikleştirme
Expanding Capital, Territorial Political Economic Fragilities and the Securization in Foregin Policy of USA
Mehmet Hişyar Korkusuz...................................………………………………………………………………………..…………… 33   

 

Covid-19 Pandemisinin Otomotiv Sektörü Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Yaklaşımı
The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Automotive Industry: Panel Data Approach
Mehmet Çınar ve Berker Yalçın..................................……………………………………………………………………………… 53

 

Türkiye’de Sendikal Örgütlenme Sorunsalı- Bir Model Önerisi
The Problematical of Unionisation in Turkey- A Solution Suggestion
R. Demet Kuru......................................……………………………………………………………………………………………….… 67

 

Katı’ı Sanatı Klasik Cilt Uygulaması
Katı’ı Art Classical Cover Practice
Hülya Uşan......................................……………….……………………………………………………………………………………... 83

 

Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [01-Ağu-2022]

İçerik Görüntüleme : [1.624]