2021/2

.........................................................................................................................................................................................
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Bursa Uludağ Journal of Economy and Society
Aralık/December (2021), 40(2)

e-ISSN: 2750-9190
..........................................................................................................................................................................................

 

Künye

 

İçindekiler
Araştırma Makaleleri/ Research Articles

Tüketicilerin Kompulsif Satın Alma Davranışlarının Ürün Kategorisi ve Demografik Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi
Investigating the Consumers’ Compulsive Buying Tendencies within the Scope of Product Category and Demographical Factors

Alişan Baltacı ve Zeliha Eser………………………………………………………………......................................………....……....1

Kale Avrupası Yaklaşımı Bağlamında Avrupa Birliği’nin Düzensiz Göç Politikası’nın Analizi
An Analysis of European Union’s Irregular Migration Policy in the Context of the Fortress Europe Approach

Ayca Düzgel ve Barış Özdal..................................................................................................................................17

Polonya – Belarus Arasındaki Göç Krizi’nin Göçün Güvenlikleştirilmesi Bağlamında Analizi
Analysis of The Migration Crisis Between Poland and Belarus in the Context of Securitisation of Migration

Can Hacıoğlu ve Kader Özlem…………………………………………………………………..…..........................................…… 27  

Belediye Spor Tesislerinden Yararlanan Müşterilerin Hizmet Kalite Algıları Üzerine Bir Araştırma
A Research on Service Quality Perceptions of Customers Benefit from Municipal Sports Facilities

Deniz Korkmaz ve Nilay Utlu………………………………………………………………………..............................................…39

Faşizm Bağlamında “Die Welle” Filmi Üzerine Dekonstrüktif Bir Okuma
A Deconstructive Reading on the “Die Welle” Movie in the Context of Fascism

Elif Bozkurt…………………………………………………………………………………………………...............................................57

 

 

Creative Commons Lisansı

 

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [27-Nis-2022]

İçerik Görüntüleme : [620]