Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Current Issue

2016/2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 35  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2016

e-ISSN: 1301-3386

 

Editörden ...........................................................................................................................................................................................................................vii

İçindekiler ...........................................................................................................................................................................................................................ix

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Devlet Denetleme Kurulu 

Abdullah Yasin ERDEM.........................................................................................................................................................................................................1

Patent Yönünden Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasının Temel İlaçlara Ulaşımda Getirdiği Kısıtlamalar 

Adnan ÖZDEMİR.................................................................................................................................................................................................................25

A Field Study on Top Management Training Potentials of Turkish Universities

B. Aydem ÇİFTÇİOĞLU......................................................................................................................................................................................................55

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın Çocuklar Açısından Evlat Edindirme Hizmeti 

Bircan REÇBER..................................................................................................................................................................................................................75

Türkiye'nin Nükleer Enerjiye ve Nükleer Silahlanmaya Bakışı 

Damla KADERLİ..................................................................................................................................................................................................................93

Göç Teorilerinin Karşılaştırmalı Analizi 

İbrahim Ethem AKYILDIZ...................................................................................................................................................................................................127

Örgütsel Ustalığın Rekabet Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Bir Alan Çalışması 

İsmail BAKAN, Buket SEZER............................................................................................................................................................................................177

Bursa Setbaşı Sırp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi ile Okulun İnşası ve Mimarlık Tarihi Açısından Önemi 

Sami BAŞAK, Ayşın ÖZÜGÜL...........................................................................................................................................................................................205

Kıbrıs'ta Birlikte Yaşama Sanatı: Gürpınar Köyü Örneği 

Ulvi KESER, Muharrem ÖZDEMİR....................................................................................................................................................................................231

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları......................................................................................................................................................................................257

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA