Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Danışma Kurulu

T.C.

Uludağ Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Uludağ Journal of Economy and Society

 

Uludağ Üniversitesi Adına Sahibi / Owner on behalf of Uludağ University

Prof. Dr. Yusuf ULCAY

 

İmtiyaz Sahibi / Owner

Prof. Dr. Tayyar ARI

 

Editör / Editor

Prof. Dr. Barış ÖZDAL

 

Editör Yardımcısı / Assistant Editor

Doç. Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU

Dr. Mehlika SARAÇ

 

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Tayyar ARI

Prof. Dr. Mustafa AYTAÇ

Prof. Dr. Serpil AYTAÇ

Prof. Dr. Özhan ÇETİNKAYA

Prof. Dr. Emin ERTÜRK

Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY

Prof. Dr. Ümit GÜCENME GENÇOĞLU

 

Yayın Koordinatörleri / Publication Coordinators

Araş. Gör. İbrahim HATİPOĞLU

Araş. Gör. Neşe ARAL

Prj. Asist. Erkan OKALAN

 

Danışma Kurulu / AdvIsory Board 

Prof. Dr. Birol AKGÜN: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/TR

Prof. Dr. Meliha ALTUNIŞIK: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/TR

Dr. Rayan AL AMEEN: American University of Beirut/LB

Prof. Dr. Mustafa AYDIN: Kadir Has Üniversitesi/TR

Dr.Ogr.Uyesi Irina CHUDOSKA: Üsküp Fon Üniversitesi/MK

Prof. Dr. Atilla ERALP: Orta Doğu Teknik Üniversitesi/TR

Prof. Dr. Mehmet GENÇ: Işık Üniversitesi/TR

Doç. Dr. Waleed HAZBUN: American University of Beirut/LB

Prof. Dr. Kemal İNAT: Sakarya Üniversitesi/TR

Dr. Meşdi İSMAİLOV: Bakü Devlet Üniversitesi/AZ

Prof. Dr. Mehran KAMRAVA: Georgetown University/QA

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA: Nişantaşı Üniversitesi/TR

Prof. Dr. Fuat KEYMAN: Sabancı Üniversitesi/TR

Prof. Dr. Mustafa KİBAROĞLU: MEF Üniversitesi/TR

Prof. Dr. Hasan KÖNİ: İstanbul Kültür Üniversitesi/TR

Prof. Dr. Şule KUT: Okan Üniversitesi/TR

Dr. Ghadir NASRİ: Tarbiat Moaalem University/IR

Doç. Dr. Mesut ÖZCAN: Dışişleri Bakanlığı/TR

Doç Dr. Gökhan ÖZKAN: Bursa Teknik Üniversitesi/TR

Prof. Dr. Fırat PURTAŞ: Gazi Üniversitesi/TR

Dr. Khurram QADIR: Quaid-i Azam University/PK

Doç. Dr. Sevinç RUİNTAN: Bakü Devlet Üniversitesi/AZ

Dr. Mousa SHTEIWI: University of Jordan/JO

Prof. Dr. Sibel TURAN: Trakya Üniversitesi/TR

Prof. Dr. Haldun YALÇINKAYA: TOBB ETU Üniversitesi/TR

Dr. Nasser YASEEN: American University of Beirut/LB

Prof. Dr. Türel YILMAZ: Gazi Üniversitesi/TR

Prof. Dr. Nuri YURDUSEV: Ortadoğu Teknik Üniversitesi/TR

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA