Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2014 / 1

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 33  -  SAYI / ISSUE: 1  -  HAZİRAN / JUNE 2014

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Avrupa Birliği'nde Siyasi Faaliyetlerin Kamu Kaynaklarından Desteklenmesine İlişkin Düzenlemeler 

Hüseyin GÜL, Alper ARISOY ..............................................................................................................................................................................................................................1

Avrupa Birliğinde Parasal Süreç ve Euro Krizi 

Ekrem ERDEM, Recep ULUCAK ......................................................................................................................................................................................................................19

BIST'DE Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Statik ve Dinamik Panel Veri Analizi 

Reşat KARCIOĞLU, Ali ÖZER ..........................................................................................................................................................................................................................43

İşletmelerde Performans Ölçme ve Değerlendirme Aracı Olarak Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard):
Kahramanmaraş'ta Örnek Bir Uygulama
 

Zeynep HATUNOĞLU, Mehmet KABA, Mustafa................................................................................................................................................................................................71

Kobi'lerin Rekabet Gücünü Artırmada Ar-Ge Faaliyetleri: Bursa Analizi 

Mehmet ÇINAR, Simla GÜZEL, Filiz GİRAY, Mehmet YÜCE ...........................................................................................................................................................................95

Testing the Probability Distribution For the Patients' Lenghts of Stay in Hospıtal 

Necmi GÜRSAKAL, Selim TÜZÜNTÜRK, Zehra Berna AYDIN ......................................................................................................................................................................119

Eğitim Kalitesinin Kalkınma Üzerindeki Etkileri 

Tuna GÜVEN ...................................................................................................................................................................................................................................................137

Türkiye'de Döviz Kurunun Enflasyon Üzerine Geçiş Etkisinin Ekonometrik Analizi: 1987-2011 

Halil ALTINTAŞ ................................................................................................................................................................................................................................................163

Hakemlere Teşekkür ......................................................................................................................................................................................................................................203

Yayın Koşulları / Publication Standards ......................................................................................................................................................................................................205

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA