Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2010 / 2

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 29  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2010

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

İllerin Gelişmişlik Derecelerine Göre Hastanelerin Etkinlik Analizi

Yusuf TEMÜR ....................................................................................................................................................................................................................................................1

Vergi Hukuku Alanındaki Takdir Yetkisinin Kullanılmasında İdarenin ve Memurun Sorumluluğu

Adnan GERÇEK ...............................................................................................................................................................................................................................................23

Yalın Üretim İşletmeleri İçin Değer Akış Yönetimi ve Değer Akış Maliyetlemesi (Dam)

Funda ÖZÇELİK, Halis ERTÜRK .....................................................................................................................................................................................................................51

A Qualıtatıve Research On Awareness Levels of Hotel Managers in Bursa and Ankara Regıons
About Balanced Scorecard and The Perspectıve of ‘Learnıng and Growth’
 

Mehmet Eymen ERYILMAZ .............................................................................................................................................................................................................................85

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları .....................................................................................................................................................................................................111

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA