Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

2007 / 2

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

ULUDAĞ JOURNAL OF ECONOMY AND SOCIETY

CİLT / VOLUME: 26  -  SAYI / ISSUE: 2  -  ARALIK / DECEMBER 2007

 

İçindekiler / Contents ......................................................................................................................................................................................................................................vi

Tam Zamanında Üretim ve Toplam Kalite Yönetimi Ayrımının Diskriminant Analizi İle İncelenmesi

Z.Berna AYDIN ...................................................................................................................................................................................................................................................1

Kentte İşlenen İşyeri Suçları: Bursa İli Örneği

Selver YILDIZ, Neslihan SAM, Nuran BAYRAM ...............................................................................................................................................................................................23

Türkiye’de Marksist Sol Popülizm-Milliyetçilik

Gökhan KARSAN .............................................................................................................................................................................................................................................39

Hisse Senedi ve Döviz Piyasası Risklerinin Riske Maruz Değer Yöntemi İle Karşılaştırılması

Sevda GÜRSAKAL ...........................................................................................................................................................................................................................................61

Hakemlere Teşekkür ve Yayın Koşulları .......................................................................................................................................................................................................77

 

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer/ BURSA