2023/1

.........................................................................................................................................................................................
Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Bursa Uludağ Journal of Economy and Society
Haziran/June (2023), 42(1)

e-ISSN: 2750-9190

..........................................................................................................................................................................................

Künye ve İçindekiler
 
Araştırma Makaleleri/ Research Articles
 
Rusya Federasyonu'nda Kamu Diplomasisinin Gelişimi
Development of Public Diplomacy in the Russian Federation
Çağla Nur Saygısever İşcan
 
Osmanlı Dönemi Bursa’da Vakıflarda Kadın İstihdamı  
The Women Employment in the Waqfs of Bursa
Dilara Sarıoğlu
 
Sokrates Temsillerinden Platon’un Sokrates’ine: Sokrates’in Savunması ve Batı Siyaset Felsefesinin Kuruluşu
From Representations of Socrates to Plato’s Socrates: The Apology of Socrates and
The Foundation of Western Political Philosophy
Fırat Mollaer
 
Türkiye’de İntiharın Sosyo-ekonomik ve Sosyo-psikolojik Belirleyicileri: Düzey 2 İçin Bir Panel Veri Çözümlemesi
Socio-economics and Socio-psychologic Determinants of Suicide in Turkey:
A Dynamic Panel Analysis at Nuts 2 Level
Melis Kavaklı
 
Emlak Satış Elemanlarında Yaratıcılığın Uyumcu Satış Davranışına Etkisi
The Effect of Creativity on Adaptive Selling Behavior in Real Estate Salespersons
Murat Hakan Altıntaş, Can Efecan Akhan ve Yavuz Koçak
 
19. Yüzyıl Güney Afrika İktisat Tarihi
19th Century South African Economic History
Nihal Cihan Temizer
 
Erzurum Kalesi Kültür Yolu Projesinin Pandemiye Karşı Dirençliliğinin Ölçülmesi
Measuring the Resilience of Erzurum Castle Cultural Road Project Against Pandemic
Tuna Batuhan ve Şebnem Zekiye Kokarca

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [10-Ağu-2023]

İçerik Görüntüleme : [918]