Ekonometri

Ekonometri Bölümü

Ekonometri Bölümü, analiz ve sentez yeteneğine sahip, her türlü ekonomik yazını kolaylıkla izleyebilen, kendi alanında ve yakından ilgili alanlardaki uzmanlıklarla bilinçli tartışmalara girebilen ve ekonomik konularda kendi başına bilimsel araştırma yapabilme yeteneğine sahip Ekonometrisyen, Yöneylemci, Uygulamalı İstatistikçi, Matematiksel İktisatçı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için 8 yarıyıllık Eğitim-Öğretim planında farklı bilim dallarına ilişkin dersler verilmektedir.

İktisadı uygulayarak öğretmeyi amaç edinen Ekonometri Bölümü’nde ilk iki yıldaki dersler Fakülte’nin diğer bölümlerindekilerle belli ölçüde ortaktır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda ise bölümün temel dersleri yanı sıra seçimlik dersler okutulmaktadır.

Ekonometri, yöneylem ve istatistik paket programları destekli eğitim gören Ekonometri Bölümü öğrencileri mezun oldukları zaman gerek kamu gerekse özel sektörde,  Ekonometrisyen, Uygulamalı İstatistikçi, Yöneylemci, Matematiksel İktisatçı, Sistem Analisti olarak çalışma; Arge, Bilişim, Planlama, Kalite Yönetimi alanlarında iş bulma olanağına sahiptir.

Bölümümüz öğrencileri isteğe bağlı olarak üniversitemizde bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilmektedirler. Geniş bilgi için… https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/iibf/2018-2019_g%C3%BCz/DUYURU_%20HAZIRLIK%20PROGRAMI.doc

 

Değerlerimiz

  • Bilimsellik, merak
  • Anlayış, eleştirel düşünme, varsayımları sorgula
  • Cesaret; büyük düşün, risk al, sınırları aş, gerçeği (doğruyu) söylemekten çekinme
  • Yüksek standart, en iyi eğitim, sürekli gelişme, yaşam boyu öğrenme

Uzgörevimiz (Misyonumuz)
 

1- Özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu verimlilik ve kalite iyileştirmesi ile ilgili modeller geliştirmek ve öğrencilere uygulamalarını yaptırmak,

2- Makro ve mikro düzeyde model kurmak için ekonometri, istatistik ve yöneylem alanında temel bilgiler verilerek bu modellerin nasıl kullanılabileceğini örneklerle öğrencilere anlatmak,

3- Sistem analiz ve veri analizi yapabilecek düzeyde bilgi ile donatılmış gerektiğinde kamu ve özel sektörün bilişim sistemi departmanlarında çalışabilecek nitelikli öğrenciler yetiştirmek,

4- İstatistik ve matematik ile ilişkileri açısından iktisat teorisini öğrencilere aktarmak ve iktisadi problemlerin niteliğine uygun Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik yöntemlerinin kullanımına öncülük etmek.

5- Proje geliştirme ve yönetim becerisi kazandırmak.

6- Yaşamın eğitim, sağlık, hukuk gibi farklı alanlarında ortaya çıkan karmaşık problemleri; disiplinler arası, bütüncül bakış açısı ile bilimsel ve ileri teknolojik araçlarla ele alma ve çözme becerisini geliştirmek.

7- Geleceğin fiziksel sistemlerinin etkin kurulması amacıyla yeni sanal modeller, sistemler tasarlayabilmek. Bu amaçla analitik düşünme ve sentezleme becerisini geliştirmek.

8- Planlama, benzetim, kalite ve sürekli iyileştirme tekniklerinin öğrencilere öğretilerek kamu ve özel sektörün ihtiyacı olan yetkin işgücünü sağlamak.

9- Gelecekte kamu ve özel sektörünün olası ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarının çözümüne yönelik projeler ve akademik çalışmalar gerçekleştirmek.

10- Öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek.  Eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, yönetim için sistem yaklaşımı, bilgi ve karar destek sistemleri kullanabilen  öğrenciler yetiştirmek.

Uzgörümüz (Vizyonumuz)
1- Bölüm öğrencilerine gelişen dünya ve ülke koşullarına göre ihtiyaç duyulan iktisat, istatistik, ekonometri ve yöneylem bilim dallarında eğitim vererek onların araştırma ve sorun çözme yönündeki kazanımlarını artırmaya çalışmak,

2- Kamu ve özel sektörün değişen ihtiyaçlarına uygun araştırma ve analiz yeteneği olan öğrenciler yetiştirerek, onların istihdamında yardımcı olmak,

3- Kent ve ülke düzeyinde ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmaları kamuoyunun bilgisine sunmak,

4- Lisansüstü eğitimde özel ve kamu sektöründe çalışabilecek uzman nitelikli öğrenciler ve ülkenin ihtiyacı olan bilim adamları yetiştirmek,

5-Günümüz ekonomik ve sosyal faaliyetlerin ürettiği bilgileri, istatistik, yöneylem, ekonometrik analiz yöntemleriyle bir sistem içinde yorumlamayı sağlayan beceri ve teknikleri öğretmek,

6- Günümüz işletmelerinin ihtiyaç duyduğu süreç iyileştirme, verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması konularında temel istatistik, ekonometri ve Yöneylem araştırması bilim dallarıyla ilgili bilgiler verilerek, öğrencilerin başarılı bir yönetici olmalarını sağlamak,

7- Temel iktisat ve işletme eğitimiyle birlikte ekonomik ve sosyal olayları doğru bir biçimde incelemeye, iktisat teorilerini sınama ve yorumlamaya yönelik analiz tekniklerini ve becerilerini öğretmek,

8- Kamu ve özel sektör ile etkileşimde bulunarak akademik yayın, öğrenci yetiştirmek ve ortak projeler yapmak yoluyla yeni yöntemlerin yayılımını sağlamak, öğrenmeyi desteklemek.

 

Ekonometri Bölümü’nde iki Anabilim Dalı bulunmaktadır.

Adres :
Bursa Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
16059 Nilüfer / BURSA

Bölüm Sekreterliği
Telefon : 0224 294 11 91
Faks : 0224 294 10 03
E-Posta : ekonometrisek@uludag.edu.tr

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [20.573]