TEK DERS SINAVI (31.MADDE EK SINAV HAKKI) BAŞVURU VE BİLGİLENDİRME

TEK DERS SINAVI (31.MADDE EK SINAV HAKKI) BAŞVURU VE BİLGİLENDİRME

31.MADDE EK SINAV BAŞVURU TARİHİ:   02-07 ŞUBAT 2024

31.MADDE EK SINAV TARİHİ:   13 ŞUBAT 2024

 

BAŞVURU  KOŞULLARI
Ek sınav MADDE 31 – (1) Lisans veya önlisans programındaki tüm dersleri alan, devam koşulunu yerine getirerek yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giren öğrenciye, aşağıdaki koşullarda ek sınav hakkı verilir: a) Not ortalamasına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan veya bir dersten çok olmamak şartıyla, kredisiz dersinden (K) alan öğrenciye bir sonraki yarıyılın/yılın başına kadar ek sınav hakkı verilir. Zorunlu staj uygulaması olan birimlerde ek sınav hakkından yararlanılabilmesi için öğrencinin staj uygulamasına başlamış olması gerekli ve yeterlidir. b) Mezun olmaları için gerekli 2.00 GANO ’yu sağlayamayan öğrencilere, GANO’sunu yükseltebilmeleri için en çok iki dersten ek sınav hakkı verilir. (2) Ek sınava giren öğrencinin ek sınav notu, ara sınav notları göz önüne alınmadan, o derse ait bir önceki sınavın not cetvelindeki harf notu aralıkları dikkate alınarak harf notuna çevrilir. (3) Bu maddede belirtilen koşulları sağlayan öğrenci, ek sınav hakkından yararlanmak için, bütünleme sınavları veya yaz öğretimi sınav sonuçlarının açıklanmasını izleyen 2 iş günü içinde, dersin verildiği bölüm veya program başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Sınava katılmaları uygun görülen öğrenciler ilgili kurul tarafından belirlenir. (4) Öğrenci bu maddede düzenlenen ek sınav hakkından azami öğrenim süresi içinde sadece bir defa yararlanabilir.

Bu madde de belirtilen ek sınav hakkı her öğrenciye sadece bir defa tanınır.

Ek sınav başvurusu için şağıda bulunan başvuru formunun belirtilen tarihler arasında doldurulması gerekmektedir.

Başvuru formu için lütfen TIKLAYINIZ 

NOT: Bu formun öğrenci işleri danışma bürosuna elden teslim edilmesi gerekmektedir. Mail yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [01-Şub-2024 13:12]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [01-Şub-2024 13:50]

Duyuru Görüntüleme : [2.719]