7417 Sayılı Kanun'un 35. Maddesi Kapsamında Öğrenim Affı Başvurusu

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 35. maddesi uyarınca yapılacak "Öğrenime Geri Dönüş/Af Başvuruları" aşağıda yer alan başvuru formunun doldurularak, gerekli belgelerle birlikte ilgili birimlere (Enstitü, Fakülte, Meslek Yüksekokulu) birimlerin belirleyeceği online yöntemler veya şahsen, postayla veya e-Posta olarak iletilmesi şeklinde yapılması gerekmektedir.

 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 05 Temmuz 2022
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ: 07 Kasım 2022
BAŞVURU TARİHİNDE ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTA OLANLAR İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ: Terhislerini takip eden iki (2) ay içerisinde
MÜCBİR SEBEPLERLE BAŞVURU YAPAMAYANLAR: Mücbir sebebin ortadan kaltığı tarihten itibaren bir (1) ay içerisinde
SAĞLIK NEDENLERİ İLE BAŞVURU YAPAMAYANLAR: 05 Aralık 2022 (Sağlık nedenine ilişkin Heyet Raporu mesai bitimine kadar ibraz edilecektir.
BAŞVURU YERİ: Öğrenim Hakkı Bulunan Enstitü/Fakülte/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimi

* Af Kanunu'nun yayımlandığı tarihte (05.07.2022) ilişiği kesilen öğrencilerde Kanun'dan yararlanmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir.

"Posta yoluyla gönderilecek başvurularda kargo/posta şirketlerine bağlı olarak gerçekleşecek olan SON BAŞVURU TARİHİ SONRASINDA İLGİLİ BİRİME ULAŞMASI MUHTEMEL BAŞVURULARDA tüm sorumluluk başvuru sahibine ait olup hak mağduriyeti yaşanmaması için başvuru gönderim ve teslim sürelerinde SON BAŞVURU TARİHİNİN dikkate alınarak işlem yapılması önem arz etmektedir."

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- * Önlisans ve Lisans Başvuru Formu

      * Lisansüstü Başvuru Formu (Enstitülerin web sayfalarının takip edilmesi gerekmektedir.)

2- T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- Y.U. Kimlik Kartı/Pasaport fotokopisi

4- Vesikalık Fotoğraf

5- ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi,

6- Adli Sicil Kaydı Belgesi

7- Askerlik Belgesi

8- Lise Diplomasının veya Lise Mezuniyet Belgesinin Aslı 

9- Lise Diplomasının veya Lise Mezuniyet Belgesinin Aslı, Denklik Belgesinin Aslı  (Yabancı uyruklu öğrenciler) 

10- İkamet Tezkeresi fotokopisi (Y.U. Numarası-İkamet Belgesi) / (Yabancı uyruklu öğrenciler) 

11- Türkçe Dil Yeterlik belgesinin aslı (Yabancı uyruklu öğrenciler) 

12- Zorunlu Yabancı Dil Yeterlik Belgesinin aslı (Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulanan Programlar)

(Hazırlık Sınıfının süresi toplam (Türkçe veya Zorunlu Hazırlık) iki (2) yıl olup bu sürede tamamlayamayan adayların kayıtları silinir.)

 

Önlisans ve Lisans Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ.

Öğrenci İşleri Mail Adresleri için TIKLAYINIZ.

İlgili tüm öğrencilere duyurulur!

Sosyal-Paylaşım

Anasayfaya Dön Güncel Duyurular

İçerik Ekleme Tarihi : [02-Ağu-2022 12:35]

İçerik Son Değişiklik Tarihi : [02-Ağu-2022 12:35]

Duyuru Görüntüleme : [1.970]