Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

İktisat

1974 yılında kurulan İktisat Bölümü’nün lisans düzeyinde örgün eğitimde 1,085; ikinci eğitim programında 825 öğrencisi bulunmaktadır.

Bölümün Misyonu

Öğretim üye ve yardımcılarını çağdaş bilgiye ulaştıracak araçlarla donatarak,
Öğretim sistemini öğrencilere güncel bilgileri verecek düzeyde sürdürecek altyapıyı oluşturarak,
Öğretim kadrosu ve öğrencilerini Türk toplumuna yararlı, dogmalardan uzak, bilimsel düşünen, bilgiye kolaylıkla ulaşan ve bilgiyi toplum yararına kullanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine uygun bireyler olarak yetiştirmektir.

Bölümün Vizyonu

Bölümümüzün dünyanın en ileri düzeydeki iktisat bölümleriyle yarışabilecek bilgi düzeyinde eğitim ve öğretim yapması, ülkemiz halkına ve dünya toplumlarına katkı yapacak projeler geliştirmesi ve araştırmalarda bulunmasıdır.

İktisat Bölümü’nde dört Anabilim Dalı bulunmaktadır:

Adres
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
16059 Nilüfer / BURSA Bölüm Sekreterliği

Telefon : 0224 294 11 96
Faks : 0224 294 10 03
E-Posta : iktisat@uludag.edu.tr

© 2016 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.