Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dekanlık

          

           Prof. Dr. Tayyar ARI

        Dekan

 

Doç. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ

Dekan Yardımcısı

 

Doç. Dr. Kurtuluş KAYMAZ

Dekan Yardımcısı

 

 

 

Özbay KAYA

Fakülte Sekreteri

   

 

© 2016 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.