Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dekanın Mesajı

 

Fakültemizin değerli öğretim üyeleri ve asistan arkadaşlarım,

Fakültemiz, yedi bölümü, 12,000 öğrencisi ve 170 öğretim üye ve yardımcısıyla üniversitemizin en büyük fakültelerinden biri durumundadır. 1975’te kurulmuş olan fakültemiz bugüne kadar çok sayıda mezunuyla akademik ve iş dünyasında saygın bir yere sahiptir.

Bizler de fakülte yönetimi olarak amacımız, fakültemizi hem Türkiye’de daha saygın bir konuma getirmek hem de dünyanın tanınan ve bilinen fakülteleri arasında yer almasını sağlamaktır.

Öncelikle eğitim kalitemizi yükseltmeyi ve bu bağlamda derslerin veriliş biçimini ve içeriğini gözden geçirmeyi ve mümkün olduğunca çok sayıda İngilizce program açmayı planlıyoruz. Fiziksel alt yapımızın uygun hale gelmesini sağlayarak derslerde görsel unsurun daha fazla kullanılması hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Öğretim üye sayımızı yeni ve kaliteli hocalarla destekleyerek arttıracağız. Akademik personelin gelecek endişelerini gidereceğiz. Kadro sorunlarını rektörlükle birlikte çalışarak çözeceğiz.

Türk üniversitelerimizin uluslararasılaşma çabasıyla orantılı şekilde, fakültemizdeki yabancı öğrenci sayısını arttırırken, yabancı üniversitelerle yapacağımız, Mevlana, Erasmus, Erasmus+ ve ikili işbirliği protokolleri çerçevesinde öğretim üye ve yardımcılarımızın yurt dışına gidişlerini kolaylaştıracağız ve fakültemizde bu çerçevede yabancı öğretim üye sayısını arttıracağız.

Fakültemizde TUBİTAK, BAP ve dış paydaşlarla yapılan proje sayılarını arttırmak istiyoruz ve fakültemizin bir döner sermayeye sahip olmasını mümkün kılacak projeler üzerinde çalışıyoruz.

Ulusal paneller ve uluslararası konferans etkinliklerinin sayısını arttırarak fakültemizi ülke içinde ve dışında daha fazla tanınır hale getirmeyi, ayrıca fakülte öğretim üyelerimizin ve yardımcılarının katılacağı çalıştaylar ve yuvarlak masa toplantılarının yapılmasını organize etmeyi ve bunlara aynı alanda çalışan diğer üniversitelerdeki akademisyenlerin katılabilmesi için gerekli mali ve fiziksel koşulları hazırlamayı öngörüyoruz.

Fakültemizin fiziksel alt yapısını dünya standartlarına yükseltmeyi ve yine bu amaca yönelik olarak dersliklerin platformlarını değiştirmeyi ve oturarak ve/veya ayakta bilgisayar destekli ders yapılabilecek sınıflar haline getirmeyi planlıyoruz. Bazı büyük sınıfları anfiye dönüştürmeyi ve sevgi meydanını düzenleyerek daha modern bir görünüm kazandırmayı düşünüyoruz. Böylece hem öğrencilerimizin hem de akademik personelimizin keyf alacağı ve burada olmaktan mutlu olacakları bir fakülteye sahip olmayı arzu ediyoruz. 

Sevgili öğrenciler,

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin öğretim üyeleri olarak sizleri kendi evlatlarımız ve kardeşlerimiz gibi biliyor ve sizi seviyoruz. Bu duygularla sizin bu fakültede daha kaliteli bir eğitim alarak mezun olmanız ve mutlu olmanız en büyük amacımızdır. Hepinizin İİBF mezunu olmaktan gurur duymanızı sağlamak istiyoruz. Fakültemizin Türkiye’de ve dünyada saygın eğitim kurumları arasında yer almasını sağlayarak sizin bugüne kadar aldığınız ve bundan sonra alacağınız diplomaların değerini arttırmak istiyoruz. Fakültemizin bu amaca uygun bir şekilde çalışması konusunda sizin yapıcı eleştirilerinizi dikkate almaya hazırız ve bu konuda birlikte çalışmak istiyoruz. Sizi eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve gelecek endişesi olmayan bireyler olarak mezun etmek istiyoruz. Dünya standartlarında bir eğitim kurumunun nasıl olması gerektiğinin farkındayız.  Eğitim kalitemizi ve fakültemizin tanınırlığını ve saygınlığını yükseltip sizi daha değerli bireyler haline getireceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Tayyar ARI

 

Dekan

Prof. Dr. Tayyar ARI

 

 

© 2016 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.