Bursa Uludağ Üniversitesi Anasayfa
English

Dekanın Mesajı

 

Fakültemizin değerli öğretim üyeleri, asistan arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler,

Fakültemiz, yedi bölümü, 12,000 öğrencisi ve 170 öğretim üye ve yardımcısıyla üniversitemizin en büyük fakültelerinden biri durumundadır. 1975’te kurulmuş olan fakültemiz bugüne kadar çok sayıda mezunuyla akademi ve iş dünyasında saygın bir yere sahiptir.

Fakültemizin amacı; Türkiye’de daha saygın bir konuma gelmek ve dünyanın tanınan ve bilinen fakülteleri arasında yer almaktır. Bu bağlamda derslerin veriliş biçimini gözden geçiriyoruz ve derslerde görsel unsurların kullanımına önem veriyoruz. Artan öğrenci sayımızla orantılı şekilde öğretim üye sayımızı arttırırken aynı zamanda lisans ve lisansüstü İngilizce programlarının sayılarını da arttırmaya devam ediyoruz. Özellikle lisansüstü programlarda interdisipliner alanlarda yeni programlar açıyoruz.

Türk üniversitelerimizin uluslararasılaşma çabasıyla orantılı şekilde, yabancı üniversitelerle yaptığımız, Mevlana, Erasmus, Erasmus+ ve ikili işbirliği protokolleri çerçevesinde öğretim üye ve yardımcılarımızın yurt dışına gidişlerini kolaylaştırıyoruz ve bu çerçevede fakültemizdeki hem yabancı öğrenci sayısını hem de yabancı öğretim üye sayısını arttırmaya devam ediyoruz.  

Fakültemizde TÜBİTAK, BAP ve dış paydaşlarla yapılan proje sayılarını arttırıyoruz. Fakültemizde ulusal paneller ve uluslararası konferans etkinliklerinin sayısını arttırmaya devam ediyoruz ve bu bağlamda akademik personelimizin yurt içi ve yurt dışı ulusal ve uluslararası konferanslara katılımını teşvik ediyoruz ve kolaylaştırıyoruz.  Hem öğrencilerimizin hem de akademik personelimizin keyif alacağı ve burada olmaktan mutlu olacakları bir akademik ortamın oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz.  

Sevgili öğrenciler,

Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin öğretim üyeleri olarak sizleri kendi evlatlarımız ve kardeşlerimiz gibi biliyor ve sizi seviyoruz. Bu duygularla sizin bu fakültede daha kaliteli bir eğitim alarak mezun olmanız ve mutlu olmanız en büyük amacımızdır. Hepinizin İİBF mezunu olmaktan gurur duymanızı sağlamak istiyoruz. Fakültemizin Türkiye’de ve dünyada saygın eğitim kurumları arasında yer almasını sağlayarak sizin bugüne kadar aldığınız ve bundan sonra alacağınız diplomaların değerini arttırmak istiyoruz. Fakültemizin bu amaca uygun bir şekilde çalışması konusunda sizin yapıcı eleştirilerinizi dikkate almaya hazırız ve bu konuda birlikte çalışmak istiyoruz. Sizi eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve gelecek endişesi olmayan bireyler olarak mezun etmek istiyoruz. Dünya standartlarında bir eğitim kurumunun nasıl olması gerektiğinin farkındayız.  Eğitim kalitemizi ve fakültemizin tanınırlığını ve saygınlığını arttırıp sizi daha değerli bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz.

Sevgi ve Saygılarımla

Prof. Dr. Tayyar ARI

 

Dekan

Prof. Dr. Tayyar ARI

 

 

© 2018 Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.