Doç. Dr. Adem LEVENT

                                                                                                                                                                                                                                      

Anabilim Dalı           : İktisat Tarihi

E-Posta Adresi        : ademlevent@uludag.edu.tr

Adres                        : Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Alanları      : İktisadi Düşünce Tarihi, Politik İktisat, Kurumsal İktisat 

                                                                      

Öğrenim Bilgileri                                                                            

Doktora                       İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü     

Yüksek Lisans            İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü                                

Lisans                         Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

                                              

Görevler                                                                                                                   

Arş. Gör.                     Muş Alparslan Üniversitesi (2010-2016)

Visiting Scholar          Durham University Business School (2017-2018)              

                                   

Verdiği Lisans Dersleri                                          

İktisadi Düşünce Tarihi                     

İktisat Metodolojisi ve Bilimsel Araştırma Teknikleri                                                        

Türkiye İktisat Tarihi                                                                                   

Türkiye Ekonomisi                                                                          

Kalkınma Sosyolojisi 

İktisat Tarihi                                                                                                 

                                                              

Yayınlar                                                                                                                              

Kitap

LEVENT, A. (2016), Kapitalizm ve Kurumlar, İstanbul, Matbu.   

Kitap Bölümleri

LEVENT, A. (2019), “Ortodoks ve Heterodoks İktisat Ayrımı Bağlamında Modern Kapitalizmin Faiz Yaklaşımı”, Faiz Meselesi içinde, Editörler: Murat Ustaoğlu, Ahmet İncekara, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 297-223.

LEVENT, A. (2019), “Homo Economicus, Rasyonel Birey ve Ortodoks İktisat”, İnsanı Yeniden Düşünmek: Modern Düşüncede Temel Tartışmalar içinde, Editörler: Lütfi Sunar, Latif Karagöz, Nobel-İLEM Kitaplığı, 101-130.

LEVENT, A. (2019), “Etik ve İktisat: Tarihi ve Gerilimli Bir İlişki”, Etik ve Etik Sorunlar içinde, Editör: Celal Türer, Nobel Yayınları, 89-112.

LEVENT, A. (2019), “Kurumsal İktisat Perspektifinden Muş İlinin İktisadi Dönüşümünü Anlamak”, Burası Muş’tur içinde, Editör: Ercan Çağlayan, Pınar Yayınları, 279-291.

LEVENT, A. ve YILMAZ, F. (2019), “Türkiye’de İktisadi Düşünce ve İslam İktisadı Çalışmaları: Sabri Orman’ın Katkıları”, Değişim ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış Sabri Orman’a Armağan içinde, Editör: İlhan Eroğlu, Ekin Yayınları, 35-56.

LEVENT, A. (2018), “İktisadi Sistemler ve İş Ahlakı”, Temelleri ve Uygulamalarıyla İş Ahlakı içinde, Editörler: Nihat Erdoğmuş, Ömer Torlak, Kübra Bilgin Tiryaki, İgiad, 92-118.

LEVENT, A., USTAOĞLU, M. ve TATOĞLU, F. Y. (2017), “A Quantitative Reassessment of the Dual Banking-Growth Nexus in Indonesia: Comparative Analysis”, Balancing Islamic and Conventional Banking for Economic Growth içinde, Editörler: Murat Ustaoğlu, Ahmet İncekara, Palgrave, 85-103.

LEVENT, A. (2014), “Edebiyat ve İktisat İlişkisinin George Orwell’ın Eserleri Üzerinden Kurulması”, Edebiyattaki İktisat içinde, Editörler: Derya Güler Aydın, Çınla Akdere, İletişim Yayınları, 163-176.

Kitap Değerlendirmeleri

LEVENT, A. (2019). David Harvey, Marx, Sermaye ve İktisadi Aklın Cinneti.  İnsan ve Toplum, 9(2).

LEVENT, A. (2015). Yeni Kapitalizmin Türkiye Serüveni.  İş Ahlakı Dergisi, 8(1).                   

LEVENT, A. (2014).  Ulusların Düşüşü Güç: Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri.  İnsan ve Toplum, 4(8).

LEVENT, A. (2013).  Paha Biçilemez e Paha Biçmek.  İş Ahlakı Dergisi, 6(2).

Makaleler                                                                

LEVENT, A. (2019), “Kurumlar ve İktisadi Gelişme: Timur Kuran’ın İslam İktisadı Yaklaşımının Metodolojik Analizi”, İnsan ve Toplum Dergisi, 9(1), 29-50.

LEVENT, A. (2019), “İktisadın “Amerikanlaşma”sı, Kamusal Entelektüel ve Türkiye: Politik İktisat Özelinde Bir İnceleme”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 15 (56): 251-267.

LEVENT, A. (2019), “Sosyal Bilimlerin Kıyısında Entelektüel Bir Alan: İktisadi Düşünce”, Liberal Düşünce Dergisi, 24 (94): 33-52.

LEVENT, A. (2019), “Kurumlar ve Evrim: Veblen’den Hodgson’a Evrimci İktisat Metodolojisi”, Akademik İncelemeler Dergisi, 14 (2): 31-58.

LEVENT, A. (2019), “Kurumsal İktisatçı Olarak Hayek: Kültürel Evrim, Kurallar ve Kurumlar”, Liberal Düşünce Dergisi, 24 (96): 91-110.

LEVENT, A. (2018), “Sabri Ülgener, Keynesyen İktisat ve Liberalizm”, Muhafazakâr Düşünce Dergisi, 15(54), 143-163.

LEVENT, A. (2017), “İktisadı Yeniden Felsefeyle Buluşturmak: Amartya Sen’in Adam Smith Okuması”, İnsan ve Toplum Dergisi, 7(1), 117-137.               

LEVENT, A. (2016), “Yönetişim ve Yeni Kurumsal İktisat”, İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 3(2), 17-32.

LEVENT, A. (2013), “İktisat ve Etik: Amartya Sen Mirası”,  İş Ahlakı Dergisi, 6 (2), 109-123.                      

Bildiriler                                                                  

LEVENT, A. (2019). İslam Ekonomi Doktrini Heterodoks Bir İktisat Okulu mudur?. İslam Düşüncesinde Eleştiri ve Tahammül Ahlakı Sempozyumu.

LEVENT, A. ve ASLAN, A. (2016),  Amartya Sen ve Kalkınma, UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı.

LEVENT, A. (2016), Galbraith, Entelektüeller ve Kapitalizmin Geleceği,  VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi.                            

ÇELİKÇİ, A. ve LEVENT A. (2013),  İslamcılık ve Kalkınma: Türkiye’de 1990 2000 Yılları Arasında İslamcı Söylemde Kalkınma Vurgusu.  II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi.                                

                                                          

                       

                                              

                                                                                                                                 

 

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                            

                                                                      

                                                                                                                                                                                            

                                                                                  

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [13-Şub-2020]

İçerik Görüntüleme : [6.423]