Dr. Öğr. Üyesi Görkem BAHTİYAR

Adı Soyadı ve Ünvanı: Görkem BAHTİYAR-Dr. Öğr. Üyesi

Anabilim Dalı: İktisat Politikası

İletişim:gorkbaht@uludag.edu.tr; gorkbaht@gmail.com  

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İktisat

Uludağ Üniversitesi

2007

Y. Lisans

İktisat

Uludağ Üniversitesi

2010

Doktora

İktisat

Uludağ Üniversitesi

2016

 

 

Akademik Unvanlar:

Araştırma Görevlisi:2009

Doktor Öğretim Üyesi:2018      

 

Yayınlar

Ulusal-Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Bahtiyar, G. (2020). Kriz teorileri ve büyük resesyon: Post - Keynesyen kurumsalcılık lehine bir argüman”. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 6(2), 130-146.

Bakır H. & Bahtiyar G. (2019), “Sustainable Development and Its Applicability Through Regional Development Agencies”, Journal of Management and Economics Research, 17(1), 1-21.

Bakır H. & Bahtiyar G. (2017), “Great Recession, Financialization and Marxian Political Economy”, Sosyoekonomi, Vol.25:33,pp.241-259.

Bahtiyar G. & Ertürk E. (2016), “The Emergence of Financial Innovations and Institutions During Turbulent Times:The Case of Medieval Florence”, Finans, Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt:53, Sayı:619,ss.25-33

Bakır H., Bahtiyar G., Işık S. (2016), “Political Economy of the Eurozone Debt Crisis: An Evaluation in the Context of South and North European Capitalisms”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:14, Sayı:3, s.171-183.

Ertürk E., Baysal B., Bahtiyar G., Bakır H. (2013), “Piyasacılar ve Müdahaleciler Bağlamında Global Finansal Kriz”, Finans, Politik&Ekonomik Yorumlar, Eylül, Yıl:50, Sayı:583, ss.7-26.

Ertürk, E. & Bahtiyar, B. (2012), “Finansal Piyasaların Niteliği ve Kriz Üretme Potansiyeli”, Finans, Politik&Ekonomik Yorumlar, Yıl:49, Sayı:569, Temmuz, ss.5-18

Bahtiyar Görkem ve Hasan Bakır (2011), “Türkiye’de İkiz Açık Hipotezi” Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt.3, No.2,ss.79-88.

Diğer Yayınlar

Eker, K. & Bahtiyar, G. (2019). “Atatürk Dönemi’nde Donanma Oluşturma Sürecinin Finansmanı”, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü Mavi Vatan’dan Açık Denizlere Dergisi, 1(3), 16-23.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Bahtiyar G.(2019), Sociobiology:A Discussion in the Premises of Economics, BORConference, 4-6 September, İzmir.

Bahtiyar G. & Ğaygusuz F.(2010). ”2008 Krizi Mi, Yeniden Dirilen 2001 Krizi Mi?”, Uluslararası Sempozyum – V-Küresel Kriz Sonrasinda Ekonominin Yeniden Yapilanmasi,27-29 Mayıs 2010,Erdek.

Bakır Hasan, Sevginaz Işık ve Görkem Bahtiyar(2015) “Which Way to go? The Effects of the Great Recession on Economic Thought” International Institute of Social and Economic Sciences(IISES), 17th International Academic Conference, Vienna, Austria.

Bahtiyar, G. (2016). “The Portrait of Entrepreneur in Adam Smith and Schumpeter”, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, February 3-6,2016, Paris.

Ertürk E. ve Bahtiyar G. (2013), “Financialization and Crisis at Florence in 15th Century”, Uluslararası İpekyolu Kongresi, 27-30 Ekim, İstanbul.

Işık, S., Bahtiyar, G. and Bakır, H. (2016). “Marxist Response to the Great Recession”, ”, IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, February 3-6,2016, Paris

Eker K. & Bahtiyar G. (2017),”Attracting Skilled Labor:Does Potential Meet Reality in Turkey?”, CUDES 2017: Curremt Debates in Social Sciences, 14-16 December 2017, İstanbul.

Bakır H. & Bahtiyar G. (2018). “Sustainable Development and its Applicability Through Regional Development Agencies”, International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18) June 27-28, 2018 /Bandırma – Turkey.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

Bahtiyar G. (2015), Globalization, Financial Development and Income Inequality, in Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance,. edited by Özlem Olgu, Hasan Dinçer, and Ümit Hacioğlu, IGI Global.

Eker, K., Bahtiyar, G. and Bakır H. (2019), “Systemic Policies Toward Attracting Skilled Labor”, Smaller World, Bigger Issues: Growth, Unemployment, Inequality,and Powerty, Peter Lang Publishing.(forthcoming).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Bakır Hasan ve Görkem Bahtiyar (2013) “Ekonomik Modernleşmeye Karşı Rik Toplumu”, II. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, 6-8 Mayıs 2013, Bursa. 

Ertürk, E., Bahtiyar, G. ve Tayyar, A.E. (2012), “Bütçe Açıkları ve Enflasyonun Ekonomi Politiği”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, 06 Ekim, Kuşadası.

Ertürk E., Baysal B., Bahtiyar G., Bakır H.(2011), “İktisat Okulları Bağlamında Küresel Kriz”, 12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 14-16 Aralık 2011, ODTÜ, Ankara.

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [3.436]