Arş. Gör. İbrahim Ethem AKYILDIZ

 

Adı Soyadı ve Unvanı: Arş. Gör. İ. Ethem AKYILDIZ

Anabilim Dalı: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat 

İletişim Bilgileri:

Tel: 

E-mail: ethemakyildiz@uludag.edu.tr

Çalışma Alanları: Göç Politikaları, Beyin Göçü, Uluslararası İktisat, İktisat Sosyolojisi

 

Eğitim

Lisans: Çukurova Üniversitesi, İktisat (İngilizce)

Yüksek Lisans: Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisat

Doktora: Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisat (devam ediyor)

 

Akademik Geçmiş

Araş. Gör.       : 2018-…

 

Çalışma Alanları

Göç Politikaları, Beyin Göçü, Uluslararası İktisat, İktisat Sosyolojisi

 

Yayınlar

Makaleler

                Akyıldız, İ.E. (2016). “Göç Teorilerinin Karşılaştırmalı Analizi”. Bursa Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:35 Sayı:2, ss. 127-176.

Putun,M., Karatas, A.S. ve Akyıldız,İ.E. (2017). “The Economic Consequences of The Youth Unemployment Case in EU Countries: A Critical Analysis”. International Journal of Economics and Finance Studies, 9(1), 77-99.

Akyıldız, İ.E. ve Ertürk, E. (2021).” Lee Kuramı Perspektifinden Kırdan Kente Göçün Mekaniği: Bursa Örneği”. Çukurova Üniversitesi S.B.E. Dergisi, Cilt: 30  Sayı: 2  ,ss. 1-17.

Akyıldız,İ.E. (2022).” Dış ve İç Göçler Bağlamında Türkiye’nin Dinamik Göç Yapısının Değerlendirilmesi” . İçtimaiyat Sosyal Bilimler Dergisi, (Göç ve Mültecilik Özel Sayısı), (Baskıda).  

 

Konferans ve Sempozyum

Çam,S., Karataş,A.S. ve Akyıldız,İ.E. “Türkiye’de İhracat Oynaklığını Etkileyen Faktörlerin ARCH-GARCH Modelleri ve Yapay Sinir Ağları Algoritması ile İncelenmesi”, I.International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, İstanbul , 21-23 Eylül 2017.

Putun,M., Karatas, A.S. ve Akyıldız,İ.E. “The Economic Consequences of The Youth Unemployment Case in EU Countries: A Critical Analysis”. IV. International Conference in Economics. 10-12 August 2016, EconWorld-Imperial College, London, UK.

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

                Akyıldız, İ.E. “Göç Çalışmaları Dersleri – I”, GAR-Göç Araştırmaları Derneği, 6-27 Nisan 2021, Türkiye.

Akyıldız, İ.E. “Göç Çalışmaları Dersleri – II”, GAR-Göç Araştırmaları Derneği, 4-25 Mayıs 2021, Türkiye

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [2.970]