Assist. Prof. Dr. Meryem FİLİZ BAŞTÜRK

 

 

 

Department: Economic Policy

Contact Information:  

Tel: 0224-2941145

E-mail: meryemfiliz@uludag.edu.tr

Academic Interests:  Monetary Economics, Economic Policies, Financial Markets 

Education

BA: Uludağ University

Master’s: Uludağ University

PhD: Uludağ University

 

Academic Career

Assistant Professor: 2016 – …

Teaching Assistant: 2013 – 2015

Reaching Assistant: 2005 – 2013

 

Academic Interests

Monetary Economics, Economic Policies, Financial Markets 

 

 

Courses

İktisat I, İktisat II, Makro İktisat, Finansal Piyasalar

Publications

Articles

Filiz Baştürk M., (2016), The Effects of Coase’s Thought on the Development of the New Institutional Economics, Sosyoekonomi, 24(29): 11-22.

Filiz Baştürk M., (2016), Forward Guidence as a Separate Unconventional Monetary Policy Tool”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1): 35-56.

Filiz Baştürk M., (2015), The Role of Fiscal Dominance on the Effectiveness of Monetary Policy: an Evaluation of 2002-2012 Period in Turkey, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), 40-55.

Filiz, Baştürk, M., (2015), The Responses of Greece and Ireland to the Crisis, Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(26), 221-239.

Filiz, Baştürk, M., (2014), Mülkiyet Problemi, Dışsallıklar ve Coasean Çözüm, Yönetim ve Ekonomi Celal Bayar Üniversitesi İİBF, 21(1), 143-154.

Emin E., Filiz, Baştürk, M., (2013), Finansal Krizde Sıra Dışı Para Politikaları: Teori ve FED Uygulaması, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50(582), 15-28. 

Arabacı Ö., Filiz, Baştürk, M., (2013), Türkiye’de Banka Kredi Kanalı: 2001 – 2008 Dönemi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(3), 567-587.

Arabacı Ö., Filiz, Baştürk, M., (2013), Faiz Oranı Kanalının 2001–2008 Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 15-34.

Arabacı Ö., Filiz, Baştürk, M., (2013), Türkiye’de Döviz Kuru Kanalı: 2002 – 2008 Dönemi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(18), 111-131.

Filiz, M., (2007), “Uluslararası Bankaların Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Uygulama Olarak Basel-II ve Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 7(13), 200-221.

 

Conferences

Filiz, Baştürk, M., (2015), “Forward Guidence as a Separate Unconventional Monetary Policy Tool”, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi (Econ Anadolu 2015), Eskişehir, TÜRKİYE

Filiz, Baştürk, M., (2013), “Finansal Krizin Ardından Avrupa Merkez Bankası Tarafından Uygulanan Geleneksel Olmayan Para Politikalarının Etkileri”, Uluslararası İstanbul Finans Kongresi 2013, İstanbul, TÜRKİYE

Filiz, Baştürk, M., (2013), “Para Politikasının Etkinliğinde Mali Baskınlığın Rolü: Türkiye'de 2002-2012 Dönemi İçin Bir Değerlendirme”, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi (Econ Anadolu 2013), Eskişehir, TÜRKİYE

Filiz M., Arabacı Ö., (2010), “Parasal Aktarım Mekanizmalarının Enflasyon Hedeflemesi Döneminde Türkiye’de Etkinliğinin Değerlendirilmesi” Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı UEK – TEK: Bunalım Sonrasında Küresel Ekonomi: Zorluklar ve Fırsatlar, 1-3 Eylül Girne, KKTC

Filiz, M., (2007), “Yeni Kurumsal İktisadın Gelişiminde Coasean Düşüncenin Etkileri”, İktisatta Devrimler ve Karşı Devrimler, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. V.Ekonomik Yaklaşım Kongresi.

Filiz, M., (2007), “Mülkiyet Problemi, Dışsallıklar ve Coasean Çözüm”, X. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, TSBD.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [777]