Prof. Dr. Nejla AKLAN

 

Department: Theory of Economics

Contact Information:

Tel: 0224 294 41 083

E-mail: adanurn@uludag.edu.tr

 

Education

BA: Uludağ University (1993)

Master’s: Uludağ University (1995)

PhD: Uludağ University, (2000)

Academic Career

Professor: 2016- …

Associate Professor: 2011-2016

Assistant Professor: 2004-2011

Research Assistant (PhD) : 2000-2004

Research Assistant : 1993-2000

Courses:

BA: Mikro İktisat, Makro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para Teorisi, Finansal Piyasalar, Finans Ekonomisi.

Master’s: Para Teorisi.

PhD: İktisadi Konjonktür Teorileri, Regülasyon Ekonomisi ve Bağımsız Düzenleyici Kurumlar.

 

Publications

Articles

ADANUR AKLAN Nejla, Türkiye’de Yabancı Sermaye Yatırımları”, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Dergisi, Vol: 2, No:6, 1997, pp.21-36.

ADANUR AKLAN Nejla, “ Bütçe Açıklarının Finansman Teknikleri”, Maliye Yazıları Dergisi, No:64,1999, pp.64-69. 

ADANUR AKLAN Nejla, “ Asya Mucizesinin Hazin Sonu”, Bilanço Dergisi, Vol:3, No:29, 2001, pp.33-41. 

ADANUR AKLAN Nejla, “Para Kurulu ve Fiyat İstikrarı”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol:19, No:4,  2001. 

ADANUR AKLAN Nejla , “ Dünya’da ve Türkiye’de Gelir Dağılımı  ”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Vol:19, No:4, 2001. 

ADANUR AKLAN Nejla, “Uluslar arası Sermaye Akımlarının Etkileri ve Sterilizasyon Politikaları” Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol:5, No:7, 2002, pp.35-53. 

ADANUR AKLAN Nejla, “Dış Borçlanma Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Etkin Bir Finansman Yöntemi midir ?” Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Dergisi, Vol:7, No:25, ss.1-19, 2002.

ADANUR AKLAN Nejla, “Para İkamesi ve Türkiye Örneği”, Celal Bayar Üniversitesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Vol:7, No:1, 2001, pp.197-207.

ADANUR AKLAN Nejla, “İç Borçlanma, Türkiye’de Sürdürülebilir Bir Finansman Yöntemi midir ”, Bilanço Dergisi, Vol:3, No:32, 2002, pp.27-37.

ADANUR AKLAN Nejla, “ Finansal Krizlerin Anatomisi”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Vol:5, No:19, 2003, pp.155-168.

ADANUR AKLAN Nejla, “ Geçiş Etkisi ile Para İkamesi Arasındaki Etkileşime Yönelik Bir Değerlendirme, Liberal Düşünce Dergisi , Vol:9, No:33, 2004, pp.225-242.

ADANUR AKLAN Nejla, “ Kur Çıpası Fiyat İstikrarının Sağlanmasında Etkin Bir Politika Aracı mıdır”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, Year:11, No:22, Vol :6, 2004, pp.271-290.

ADANUR AKLAN Nejla, “Tobin Vergisi Döviz Piyasalarında İstikrar Sağlamanın Bir Aracı Olarak Kullanılabilir mi?”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt, 55,Sayı:2, 2005.

ADANUR AKLAN Nejla, “Son Dönem Finansal Krizlerinin Bilanço Etkisi Yaklaşımı Kapsamında Bir Değerlendirmesi”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 22, 252, 2007, ss. 49-65.

ADANUR AKLAN Nejla, “Kriz Sonrası Süreçte Türkiye Ekonomisinde Uygulanan Döviz Piyasası Müdahalelerinin Etkiniği”, Akdemiz Üniversitesi İİBF Dergisi, 7,13, 2007, ss. 222-251.

ADANUR AKLAN Nejla  and Mehmet NARGELEÇEKENLER,  “Taylor Rule in Practice: Evidence From Turkey”, International Advances in Economic Research, Vol,   14 No.2, 2008. pp.156-166.

ADANUR AKLAN Nejla, “Yeni Gelişen Ülkeler ve Orijinal Günah Sorunu”, Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:247, Sayı: 539, 2010, ss. 33- 47.

ADANUR AKLAN Nejla and Mehmet NARGELEÇEKENLER,  “Stock Market Uncertainty and Monetary Policy Reaction Function: Evidence from Turkey”, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 16, 2012, ss. 137-152.

ADANUR AKLAN Nejla, Hülya KANALICI AKAY,  Feridun YILMAZ, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Bağımsızlığı: Politik İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme", Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 51/559, 2014, ss. 9-19.

 

Conferences

KANALICI AKAY Hülya, Nejla ADANUR AKLAN, “Türkiye'de Para Politikasının Sektörel Etkileri”, III. International Conference on Economics - EconWorld2015, 18-25 Ağustos, Torino, Italy, 2015.

ADANUR AKLAN Nejla, “Fiyat İstikrarı Finansal İstikrar Sağlar mı ?”, IV. International Conference in Economics- EconWorld2016, 10-12 August, Imperial College, London, UK, 2016.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.640]