Res. Assist. Nihal AÇIKALIN

 

Department: Political Science and Public Administration

 

Sub-branch: Urbanization and Kentleşme ve Çevre Sorunları

 

Title: Research Assistant

 

E-mail: nihalacikalin@hotmail.com

 

Telephone: 0090 224 2941136

 

 

 

EDUCATION/ INSTITUTION

 

PhD: Uludağ University Institute of Social Sciences, Urbanization  and Environmental Problems Sub-branch (2006-…)

 

MSc: Uludağ University Institute of Social Sciences, Urbanization  and Environmental Problems Sub-branch

 

BSc: Uludağ University Department of Public Administration

 

ACADEMIC CAREER

Research Assistant: 2002-…

 

 

PUBLICATIONS

Chapters in a Book

Zehra Berna Aydın ,Nihal Açıkalın, Cantürk Caner (2013)  ‘Assesment of the Service Quality ın Municipalities closed down in accordance with law No 5747: Example of municipality of Görükle-Bursa Province’ The Science and Education at the Begining of the 21st Century in Turkey, St. Kliment Ohridski university Press,Sofia p.383-405

Zehra Berna Aydın ,Nihal Açıkalın, Nilüfer Taş, Murat Taş (2014) ‘Sustainable Development , Urban Regeneration And Earthquakes In Turkey:The example of Bursa’ Cities in The Globalizing World and Turkey: A Theoretical And Empirical Perspective, St. Kliment Ohridski university Press, Sofia p.531-548

 Nilüfer Taş, Murat Taş,  Zehra Berna Aydın ,Nihal Açıkalın(2014)  ‘Urban Quality of Life And Production Quality Housing:  Cities in The Globalizing World and Turkey: A Theoretical And Empirical Perspective, St. Kliment Ohridski university Press, Sofia p.445-461

Zehra Berna Aydın, Nihal Açıkalın, Nilüfer Taş, Murat Taş (2015) ‘Urban Housing Regenaration in the Context of a Sustainable City:Study of Yıldırım in Bursa’ Tourism, Enviroment And Sustainability St. Kliment Ohridski university Press, Sofia s.592-605

 Nilüfer Taş, Murat Taş, Zehra Berna Aydın, Nihal Açıkalın(2015) ‘The Renewal of a Built –Up Environment in the Context of Urban Regeneration ‘ Enviroment And Ecology at the beginning of The 21th Century   St. Kliment Ohridski university Press, Sofia s.80-90

Congress and Conferences

Z. Berna Aydın, Nihal Açıkalın (2013). "5747 Sayılı Kanunla Kapatılan Belediyelerde Çevre Hizmetlerine İlişkin Beklenen ve Algılanan Hizmet Kalitesi: Bursa İli Hasanağa-Görükle Belediyeleri Örneği" XVI. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu.

 Zehra Berna Aydın, Neslihan Sam, Nihal Açıkalın   (2014) ‘Disaster Risk and Urban Regeneration Practices in Urban Residential Areas: An Example in Bursa/TURKEY’

International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference USA  (IIBA 2014)

‘Bursa Metropolitan Alanında Afet Sonrası Kalıcı Konutların Üretim Sürecine Veri Oluşturabilecek Yerel Konut Kimliğinin Belirlenmesi’ 2012 Uludağ Üniversitesi Ar-Ge Günlerinde Poster bildiri.

Research Projects

İ.G.E.P (İç göç entegrasyon projesi-Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludag Üniversitesi, İşkur, BTSO   – 2010)

Bursa Metropolitan Alanında Afet Sonrası Kalıcı Konutların Üretim Sürecine Veri Oluşturabilecek Yerel Konut Kimliğinin Belirlenmesi. BAP Projesi Yardımcı Araştırmacı (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Nilüfer Taş), 2011-2012.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [686]