Res. Assist. Dr. Gülçin TUNÇ

 

 

Department

Political Science and Public Administration

Sub-branch

Administrative Sciences

Title

Res. Assist. Dr.

E-mail

gulcintunc@uludag.edu.tr

Telephone

0090 224 2941171

EDUCATION

INSTUTUTION

PhD

Middle East Technical University, Institute of Social Sciences Department of Urban Policy Planning and Local Governments

MSc

Middle East Technical University, Institute of Social Sciences Department of Urban Policy Planning and Local Governments

BSc

Middle East Technical University, Department of Urban and Regional Planning

High School

Eskişehir Fatih Science High School

ACADEMIC CAREER

Research Assist.

 2003-2010

Research Assist., Dr.

 2010-…

LANGUAGE SKILLS

English, German

 

PUBLICATIONS

Books

Chapter in a Book Issued by An International Publisher

Tunç, G. (2013) “Place Branding as A Strategic Tool for Market-Oriented Urban Planning” içinde Flexibility (der.) H.K. Özdinç, S. Güzelsarı, 169-196. London: IJOPEC Publication.

Chapters in Books Issued by A National Publisher

Tunç, G. (2011) “Giriş” içinde Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma: Amasya Örneği (der.) Prof. M. Ersoy, Doç.Dr. H.T. Şengül, Arş.Gör. A.C. Yoloğlu, Arş.Gör. G. Tunç.

Tunç, G. (2011) “Sonuç” içinde Sermaye Biçimleri ve Yerel Ekonomik Kalkınma: Amasya Örneği (der.) Prof. M. Ersoy, Doç.Dr. H.T. Şengül, Arş.Gör. A.C. Yoloğlu, Arş.Gör. G. Tunç.

 Tunç,  G.  (2002)  “Bölüm  6:  Diyarbakır‟da Sosyo-Mekansal  Yeniden  Yapılanma”  içinde Zorunlu Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği (der.) Prof. M. Ersoy ve Doç. Dr. H.T. Şengül.

Tunç, G. (2002) “Bölüm 7: Kent Yoksulları Arasındaki Dayanışma Örüntüleri ve Siyasi Tavırlar” içinde Zorunlu Göç ve Yoksulluk: Diyarbakır Örneği (der.) Prof. M. Ersoy ve Doç. Dr. H.T. Şengül.

Articles

Articles in National Peer-reviewed Journals

Tunç, G. (2015) TMMOB ŞPO Bursa Şubesi Üye Anketi Değerlendirmesi, Planlama Dergisi 25 (3): 159-170.

Tunç, G. (2014) The Link Between Labour Control and Spatial Control: A Theoretical Framework and Empirical Remarks on Manisa, Turkey, İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, cilt: 16 sayı: 3.

Tunç, G. (2008). Bir Kamu Siyasası Olarak Su Temin ve Dağıtımı: Ankara Örneği, Mülkiye Dergisi, 261, 187-212.

Translated Article in National Peer-reviewed Journals

Tunç, G. (2014) Tasarımla aldatmak: Megaproje kabullerinin ardındaki siyaset, Planlama Dergisi 24 (1): 10-17.

Congress and Conferences

Papers presented in international conferences

Tunç, G. ve Kaya, Y. (2012) “Doğa-Kent-İnsan Etkileşiminin Dönüşümü: Ütopya ve Sosyal Bilim Yazınlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, II. Uluslararası Felsefe Kongresi, 11-13 Ekim 2012, Bursa.

Tunç, G. (2013) “Seeking Resilience in The Future of Turkish Cities: What May The Upcoming Urban Transformation Wave‟ Bring?”, AESOP Young Academics Conference, 26th February-1st March 2013, Vienna.

Tunç, G. (2016) “The role of spatial praxis in the construction of the employment relation in manufacturing industry”, International Labour Process Conference, 4-6 April, Berlin.

Tunç, G. (2016) “A critical evaluation of urban planning system in Turkey from a resilience perspective”, European Urban Research Association Conference, 16-18 June 2016, Torino.

Papers presented in national conferences

Tunç, G. (2013) “Kentsel Dönüşüme 3N1K Yaklaşımı: Nereden, Neye, Nasıl ve Kim İçin?”, TMMOB İKK Bursa 4. Kent Sempozyumu, Haziran 2013, Bursa.

Tunç, G. (2011) “Bursa‟da Yerel Ekonomik Büyümeye Dair Koalisyon İnşaası Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme", Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, 22-23 Eylül 2011, Bursa.

Tunç,  G. ve Çelik  H.  (2005)  “Kamu  Arazileri Satışının Kentlerin Sosyo- Mekansal Yapısına

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [630]