Assist. Prof. Dr. Yasemin KAYA

 

 

Department

Political Science and Public Administration

Sub-branch

Urbanization  and Environmental Problems

Title

Assist.Prof.Dr.

E-mail

yaseminkahveci@uludag.edu.tr

Telephone

0090 224 2941107

 

EDUCATION/INSTITUTION

 

PhD

Uludağ University Institute of Social Sciences, Urbanization  and Environmental Problems Sub-branch (2010)

MSc

Uludağ University Institute of Social Sciences, Urbanization  and Environmental Problems Sub-branch (2014)

BSc

Uludağ University Department of Public Administration (2000)

High School

Bursa Atatürk High School (1995)

 

ACADEMIC CAREER

Assist. Prof.Dr.

2013

Research Assist.

2001

LANGUAGE SKILLS

English

 

PUBLICATIONS

BOOKS

Yasemin Kaya, Geç Kapitalizm, Tüketim Toplumu ve Kent, 21. Yüzyıl Kentleri, ed. Elif Karakurt Tosun (içinde) Bursa: Ekin Yayın, 2010. ss. 49-76

Yasemin Kaya, Uluslararası Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu, Bursa: Ezgin Yayınevi, 2012.

ARTICLES

Yasemin Kaya- Doğan Bıçkı, Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz, Gazi İİBF Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 2006. ss. 231-249.

Yasemin Kaya, Geç Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesi ve Bursa, Bursa Defteri, Sayı 31-32, 2008, ss. 62-74

Yasemin Kaya- Hasan Ertürk, Uluslararası Çevre Suçlarıyla Mücadele ve Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarının Etkinliği, Uluslar arası Hukuk ve Politika, Cilt 4, Sayı 15, 2008. ss. 85-112

Yasemin Kaya – Sezgin Kaya, Uluslararası Rejim Türleri: Çevre Rejimleri ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme, PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2011

Yasemin Kaya, “Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarına Uyum Sorunu ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011, s.439-462.

Yasemin Kaya ve Sezgin Kaya, “Uluslararası Çevre Rejimlerinde Etkinlik Sorunu”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 8, Sayı 30, 2011, s. 125-148.

Yasemin Kaya, “Waste Trade and the Effectiveness of the Legal Arrangements for Transfortier Movement of Hazardous Wastes”, PARADOKS, Cilt 8, Sayı 1, 2012.

Yasemin Kaya, “Basel ve Hong Kong Sözleşmeleri Bağlamında Gemi Söküm Endüstrisi: Çevre, Sağlık ve Güvenlik Odaklı Bir Analiz”, İş Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt 14, Sayı 4, 2012.

CONGRESS and CONFERENCES

Yasemin Kaya- Hasan Ertürk, Bilgi Toplumunun Risk Toplumuna Dönüşümünde Tüketimin Yeri, 1. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 2002

Yasemin Kaya, Küresel Çevre Yönetiminde Çok Taraflı Çevre Anlaşmalarının Etkinliği ve Çevre Rejimi Sorunu, The International Conference on Globalization, Democracy and Turkey,
Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2008.

Yasemin Kaya, “The Compliance of Turkey with Multilateral Environmental Agreements”, 1st International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, June 2010, Trabzon.

Yasemin Kaya, "Kentsel Atık Yönetimi: Bursa Üzerine Bir Değerlendirme" Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, 22-23 Eylül, Bursa.2011

Gülçin Tunç ve Yasemin Kaya, “Doğa-Kent-İnsan Etkileşiminin Dönüşümü: Ütopya ve Sosyal Bilim Yazınlarına Karşılaştırmalı Bir Bakış”, II. Uluslararası Felsefe Kongresi, 11-13 Ekim 2012, Bursa.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [645]