Prof. Dr. Ali Yaşar SARIBAY

 

Department: Political Science and Public Administration

 

Sub-Branch: Political and Social Sciences

 

Title: Prof. Dr.

 

E-mail: politolog@uludag.edu.tr

 

Telephone: +90(224) 294 11 15

 

 

 

EDUCATION / INSTITUTION

 

PhD: İstanbul University / Faculty of Economics

 

MSc: İstanbul University / Faculty of Economics

 

BSc: İstanbul University / Faculty of Economics

 

 

ACADEMIC CAREER

Research Assistant: 1976 - 1983

 

Assist. Prof. Dr.: 1983 - 1984

 

Assoc. Prof. Dr.: 1984 - 1988

 

Prof.: 1988 - …

 

LANGUAGE SKILLS

English

 

PUBLICATIONS

 BOOKS

Sarıbay, Ali Yaşar-Öğün, Süleyman Seyfi, Bir Politikbilim Perspektifi, Asa Kitabevi, Bursa, 1998

Sarıbay, Ali Yaşar, Siyaset, Demokrasi ve Kimlik, Asa Kitabevi, Bursa, 1998

Sarıbay, Ali Yaşar, Kamusal Alan-Diyalojik Demokrasi-Sivil İtiraz, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000

Sarıbay, Ali Yaşar-Keyman, Fuat (der.), Global-Yerel Eksende Türkiye, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000

Sarıbay, Ali Yaşar, Türkiye’de Demokrasi ve Politik Partiler, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2001

Sarıbay, Ali Yaşar, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2001

Sarıbay, Ali Yaşar, Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme, Everest Yayınları, İstanbul, 2004

Sarıbay, Ali Yaşar, Global Toplumda Din ve Türkiye, Everest Yayınları, İstanbul, 2004

Sarıbay, Ali Yaşar – Öğün, Süleyman Seyfi, Politikbilim, Alfa Aktüel Yayınları, 2007.

Sarıbay, Ali Yaşar, Toplumun Mantığı: Bir Mantıksal Anlatı Olarak Sosyoloji,

Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2007

Sarıbay, Ali Yaşar-Kalaycıoğlu, Ersin (der.), Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, 3. bs., Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul, 2007

Sarıbay, Ali Yaşar, Global Bir Bakışla Politik Sosyoloji, 2. bs., Everest Yayınları, İstanbul, 2008

Sarıbay, Ali Yaşar, Demokrasinin Sosyolojisi, Timaş Yayınları, 2012.

Sarıbay, Ali Yaşar (editör), Siyaset Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişiehir, 2012.

CHAPTERS in A BOOK

"The Democratic Party, 1946-1960", Political Parties and Democracy in Turkey, der. Metin Heper, Jacop M. Landau, I.B.Tauris & Co Ltd, 1991

"Siyaset Sosyolojisinin Konusu, Gelişimi ve Metodu", Siyaset Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

" Siyasi Partiler ve Siyasi Parti Sistemleri", Siyaset Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012.

"Ali Yaşar Sarıbay ile İslam Sosyolojisi Üzerine Bir Söyleşi", İslam ve Sosyoloji, ed. İhsan Toker, EskiYeni Yayınları, 2.bs, Ankara, 2013.

"Postmodern Kapitalizm Olarak Globalizm ve 1980′ler Türk Modernitesi", Liberalizm, Devlet ve Hegemonya, der. E. Fuat Keyman, Everest Yayınları, İstanbul, 2002.

ARTICLES

"The Logic of Clash of Civilizations in Global Context with Special Reference to Turkish Politics", The Israel Journal of Conflict Resolution, Vol.1, Number 1, Spring 2009.

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [716]