Res. Assist. Betül İNAM

 

Department: Public Finance

 

Division of Department: Public Finance Theory

 

Position: Research Assistant

 

E-Mail: betulinam@uludag.edu.tr

 

Phone: +90 224 294 10 75

 

EDUCATION

 

PhD Public Finance: Uludag University (continuing)

 

MSc Public Finance: Uludag University

 

BSc Public Finance: Uludag University

 

High School: İbrahim Bodur Super High School

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

Research Assistant: 2012-

 

Foreign Languages: English

 

PUBLICATIONS

 

Research Articles

Serim, N.; İnam, B.; Murat, D. (2014), Factors Affecting Tax Compliance of Taxpayers: The Role of Tax Officer The Case of Istanbul and Canakkale, Business and Economics Research Journal, 5(2), 19-31.

İnam, B. (2014), Türkiye'de Özelleştirme Uygulamalarinin Maliye Politikasi Araçlari Açisindan Değerlendirilmesi, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: XXXIII, Sayı: 2, 23-43.

Güzel, S.; Murat, D.; İnam, B. (2016), ICT in Emerging Countries and Turkey: Cluster Analysis Approach,  Maliye Araştırmaları Dergisi,  Yıl:2, Cilt:2, Sayı:2 , 13-31.

Tüzüntürk, S.; İnam, B.; Giray, F. (2016), Analyzing the Relationship between Foreign Direct Investment and Privatization in the European Union Founder Nations by Using Panel Data Approach, Panoeconomicus, DOI: 10.2298/PAN16010600IT.

Giray, F;, Tüzüntürk, S.; İnam, B. (2016). Bazı Ab Üyesı̇ Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Kurumlar Vergı̇sı̇ İlişkisi: 2008 Küresel Fı̇nansal Krı̇z Öncesı̇ Ve Sonrası Bulgular, Journal of Life Economics, S. 10, 31-48.

İnam, B;, Giray F:, Tüzüntürk, S. (2016). Liberalleşme Sürecinde Özelleştirme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ticaret Serbestliği: Bazı AB Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması, Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, C.9, S.4, 251-270.

Murat D., İnam B., Güzel S., (2017), Relationship Between Knowledge Economy Performance Indicators and Selected Macroeconomic Variables: An Application for OECD Countries, Yönetim Bilimleri Dergisi, C.15, S.30, ss.9-26.

 

Papers

 

İnam, B:, Giray F:, Tüzüntürk, S. “Public Debt and Corruption Relationship in Some Eu Countries: Panel Cointegration and Causality Analyses”, 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research, 04-06 Kasım 2016, İstanbul.

Giray, F:, İnam, B:, Tüzüntürk, S. “Dynamic Analysis of Corruption and Public Debt Relationship: The Case of Turkey”, 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 Ekim 2016, Amsterdam.

Research Project

 

Giray, F.; İnam, B.; Tüzüntürk, S. (2014-2016),  Özelleştirmenin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Yaklaşımı, Uludağ Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [520]