Assist. Prof. Dr. Serkan KILIÇ

 

 

Department: Business Administration

Division:  Production Management and Marketing

Title: PhD.

Email: skilic@uludag.edu.tr

Telephone: 0224 294 11 11

Personal Web Site: -

Educational Background

PhD: Uludağ University Social Sciences Institute-2013

Master of Science: Uludağ University Social Sciences Institute-2006

Bachelor: Uludağ University, Economics and Administration Sciences Faculty, Business Administration.

Academic Background

Research Assistant:  2006

Assistant Professor: 2015

Associate Professor: -

Professor:-

Language: English

Publications:

Books:

KILIÇ Serkan, ALTINTAŞ M. Hakan, Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri, Sistem Publishing, İstanbul, October 2010, (ISBN: 978-975-32- 2605-9)

KILIÇ Serkan, İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi, Seckin Publishing, Ankara, November 2013, (ISBN: 978-975-02-2645-8), (Second Print Date: 2016)

KILIÇ Serkan, Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon (Yeni Ürün İnovasyonu), Seckin Publishing, Ankara, November 2013, (ISBN: 978-975-02-2646-5), (Second Print Date: 2016)

Articles

KILIÇ Serkan; ALTINTAŞ M. Hakan, “Strategic Using of Private Labels from Retailers’ Perspective in Turkey”, Ankara University SBF Journal, Vol: 64, No: 4, December 2009, pp. 153-174.

KILIÇ Serkan, “Özel Markalı Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Bursa İlindeki Perakende Gıda İşletmeleri Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Anadolu University Journal of Social Sciences, Vol: 9, No: 2, December 2009, pp. 49-82.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan; AYDIN Z. Berna, “Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Tüketici Olarak Hastaların Hastane Seçimi: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Uludağ University Journal of Economy and Society, Vol: 29, No: 1, January 2010, pp. 1-27.

KILIÇ Serkan; ŞENOL Gökhan, “Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi ve Gıda Perakendeciliğinde Rekabeti Etkileyen Unsurlar”, Business and Economics Research Journal, Vol: 1, No: 2, April 2010, pp. 45-62.

ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan; ŞENOL Gökhan; IŞIN Feride Bahar, “Strategic Objectives and Competitive Advantages of Private Label Products: Manufacturers’ Perspective”, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol: 38, No: 10, 2010, pp. 773-788.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; ŞENOL Gökhan, “Küresel Ekonomik Kriz ve Ev Tekstil Sektörü: Pazarlama Bakış Açısından Yöneticilerin Değerlendirmeleri”, PARADOKS Economics, Sociology and Policy Journal, Vol: 7, No: 1, January 2011, pp. 67-80.

KILIÇ Serkan, “Gıda Perakendecilerinin Özel Markalı Ürünleri Geliştirme Amaçları ve Özel Markalı Ürünlere Bakış Açıları”, Business and Economics Research Journal, Vol: 2, No: 1, January 2011, pp. 173-188.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Pazarlama: Farklı Sektörlerdeki İşletmelerin Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Süleyman Demirel University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol: 16, No: 1, 2011, pp. 419-444.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “Young Consumers’ Perspectives of Website Visualization - A Gender Perspective”, Business and Economics Research Journal, Vol: 2, No: 2, April 2011, pp. 41-60.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “KOBİ’ler ve Küresel Ekonomik Kriz (2008 - ?) : Bursa İlinde Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Journal of Accounting and Finance, No: 50, April 2011, pp. 181-202.

ALTINTAŞ M. Hakan; IŞIN Feride Bahar; KILIÇ Serkan; KAUFMANN Hans Ruediger, “Mall Equity Measurement based on Brand Equity Conceptualization”, Journal of Business and Retail Management Research, Vol: 5, No: 2, April 2011, pp. 55-71.

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve İnşaat Sektörü: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Anadolu University Journal of Social Sciences, Vol: 11, No: 2, May 2011, pp. 43-68.

ALTINTAŞ M. Hakan; IŞIN Feride Bahar; KAUFMANN Hans Ruediger; KILIÇ Serkan; HARCAR Talha, “Consumer Boycotts of Foreign Products: A Metric Model”, Amfiteatru Economics, Vol: 34, 2013, pp. 485-504.

KILIÇ Serkan; DUMAN Orhan; BEKTAŞ Emir, “Organik Ürünlerin Pazarlama Stratejileri ve Üreticiler Üzerinde Bir Alan Araştırması”, Business and Economics Research Journal, Vol: 5, No: 1, January 2014, pp. 39-65.

KILIÇ Serkan, “The Effects of Responsive and Proactive Market Orientations, Product Innovation Capabilities and Innovativeness on New Product and Business Performance”, Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol:17, No:2, 2015, pp. 130-155.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Marketing Managers' Attitudes toward the Marketing Approaches in Turkey”, Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol:18, No:2, 2016, pp. 99-122.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, ARIKAN KILIÇ Hande, “Consumers’ Online Information and Opinion Search Behaviors: A Research on the X And Y Generation of Consumers”, Journal of Business Research, Vol:8, No: 4, 2016, pp. 296-323.

ÖZDEMİR Erkan; ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan, “The Effects of the Degree of Internationalization on Export Performance: A Research on Exporters in Turkey”, Business and Economics Research Journal, Vol: 8, No: 3, July 2017, pp. 611-626.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Exploring Gender Differences in Perceived Web Site Quality”, Gümüşhane University Electronic Journal of the Social Sciences, Vol:8, No: 21, September 2017, pp. 197-220.

ARIKAN KILIÇ Hande; KILIÇ Serkan, Y Kuşağı Tüketicilerinin Alışveriş Stilleri: Cinsiyete Göre Bir Araştırma”, Kırklareli University Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Special Issue: International Congress On Afro - Eurasian Research, December 2017, pp.61-72.

Chapters:

ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ Serkan, Augmented Reality: Applications and Implications for Tourism (Chapter 3), In Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and eTourism Applications, Editors: João M. F. Rodrigues, Célia M. Q. Ramos, Pedro J. S. Cardoso, and Cláudia Henriques, ISBN13: 9781522529279, DOI: 10.4018/978-1-5225-2927-9, Copyright: © 2018.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, Green Marketing Strategies and Marketing Performance: The Case of Turkey (Chapter 8),  In Driving Green Consumerism Through Strategic Sustainability Marketing, Editors: Farzana Quoquab, Ramayah Thurasamy and Jihad Mohammad, ISBN13: 9781522529125, DOI: 10.4018/978-1-5225-2912-5, Copyright: © 2018.

Conferences:

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Kentlerin Markalaşmasında Kent Web Sitelerinin Rolü: Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi Örneği”, Bursa-Mustafakemalpaşa Uluslararası ІІІ. Mustafakemalpaşa Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2016, s.49-61.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “The Dimensions of Perceived Website Quality By Young Consumers: The Case of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy-Rome, 15-18 November 2016.

ARIKAN KILIÇ Hande; KILIÇ Serkan, “Using Lean Six Sigma Approach in Logistics Sector”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy-Venice, 21-25 June 2017.

KILIÇ Serkan; ARIKAN KILIÇ Hande, “Üretici İşletmelerin Özel Markalı Ürün Üretimine ve Pazarlamasına Yönelik Görüşlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”, 8th International Congress on Entepreneurship, Balıkesir/Türkiye, 14-16 July 2017.

ARIKAN KILIÇ Hande; KILIÇ Serkan, “Y Kuşağı Tüketicilerinin Alışveriş Stilleri: Cinsiyete Göre Bir Araştırma”, International Congress On Afro - Eurasian Research III, İstanbul, 19-21 October 2017.

Projects:

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, Türkiye'deki İşletmelerin Pazarlamaya Bakış Açısının Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Hızlı Destek Projesi, (Finished Date: 2015).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; ARIKAN KILIÇ Hande, Tüketicilerin Online Bilgi Araştırma Davranışları: X ve Y Kuşağı Tüketicileri Üzerinde Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, (Finished Date: 2016).

ÖZDEMİR Erkan; ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan, İhracat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sürecinin Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, (Finished Date: 2017).

KILIÇ Serkan; ARIKAN KILIÇ Hande, İşletmelerin Özel Markalı Ürün Geliştirmelerine Yönelik Motivasyonları ve Karşılaştıkları Sorunlar, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Hızlı Destek Projesi, (Finished Date: 2017).

Other Publications:

KILIÇ Serkan, “Private Label Marka Savaşı”, Retail News Türkiye, July 2011, pp. 48-53.

KILIÇ Serkan, “Yeni Ürün İnovasyon Süreci”, Uludağ Üniversitesi TTO Bülten, Vol: 4, No:4, October-November-December 2013, pp. 4-6.

KILIÇ Serkan, “Türkiye İnovasyonda 2. Ligde Yer Alıyor”, Ticaret Gazetesi, 12 December 2013.

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.118]