Dr. Gökhan ŞENOL

 

Department:  Department of Business Administration

Division: Production Management & Marketing

Title: Lecturer, PhD.

Email: gsenol@uludag.edu.tr

Telephone: +90 (224) 294 11 94

Personal Web Site:

 

Educational Background

PhD: 2008 – Uludag University  

Master of Science: 2001 – Uludag University

Bachelor: 1998 – Uludag University

 

Academic Background

Research Assistant: 1999

Assistant Professor:

Associate Professor:

Professor:

 

Language:

English

 

 

 

Publications:

Author(s)

The Title of the Manuscript

Publishing Info.

Gökhan Şenol

İş Değerlemesinden Performans Değerlemesine Geçiş

İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:5 sayı: 1, www.isguc.org, 2003

Hakan Altıntaş, Serkan Kılıç, Gökhan Şenol, Feride Bahar Işın

Strategic Objectives and Competitive Advantages of Private Label Products: Manufacturers’ Perspective

International Journal of Retail & Distribution Management, Vol: 38, No: 10, , pp. 773‐788, 2010

Serkan Kılıç, Erkan Özdemir, Gökhan Şenol

Küresel Ekonomik Kriz ve Ev Tekstil Sektörü: Pazarlama Bakış Açısından Yöneticilerin Değerlendirmeleri

PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, s. 67‐80., Ocak 2011

Serkan Kılıç, Gökhan Şenol

Gıda Perakendeciliğinin Gelişimi ve Gıda Perakendeciliğinde Rekabeti Etkileyen Unsurlar

İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi/Business and Economics Research Journal, Volume 1, Number 2, pp. 45‐62., April 2010

Gökhan Şenol, Adem Anbar

Altı Sigma ve Finans Sektöründe Altı Sigma Uygulamaları

Business and Economics Research Journal, Volume 1, Number 2, pp.73‐86., April 2010

Adem Anbar, Gökhan Şenol

2007‐2008 Küresel Ekonomik Krizinin Türkiye’de Reel Sektör Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Vergi Dünyası, Yıl: 29, Sayı: 343, s. 172‐182., Mart 2010

Can Efecan Akhan, Erkan Özdemir, Gökhan Şenol

Consumers’ In-Game Purchases in Online Games: Exploring

Antecedents And Motivating Factors

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, pp. 2117-2225, ISSN: 2587-1587, Issue 12, 2017

 

Conferences:

Author(s)

The Title of the Paper

Presentation Info.

Feray Çelikçapa, Gülay Kasap, Gökhan Şenol

A Research of Technology Transfer Effects at Textile Industry in Bursa

14th International Conference on Management of Technology IAMOT 2005 Vienna, 2005

Gökhan Şenol

Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımı

III. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, s.425‐ 431., 2003

Gökhan Şenol

Savaş Sanatı’nın Üretim Stratejilerine Uyarlanması I: Temel Stratejiler

IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, s. 639‐650., 2004

Gökhan Şenol, Gökçe Gönel

KOBİ'lerdeki Kültürel Değişim ve Kurumsallaşma

1. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, 2004

 

Projects:

Books:

Author(s)

The Title of the Book

Publishing Info.

Berna Aydın, Gökhan Şenol, Kurtuluş Kaymaz

The Effects of Market Competition and CAM on Use of Balanced Scorecard

LAP Lambert Academic Publishing AG & Co KG, Germany, ISBN : 9783838396712, 2011

Feray Çelikçapa, Gökhan Şenol

Üretim Yönetimi

Ekin Yayınevi, Bursa, ISBN:978-605-327-144-4 2015

 

Chapters:

Other Publications:

Scientific Awards:

Research Interests:

Production, operations, production management, purchasing, supply chain management, logistic management

Master and PhD Thesis Supervised:

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [750]