Assist. Prof. Dr. Yasemin ERTAN

 

 

Department: Business Administration

Division: Accounting and Finance

Title: Dr.

Email: yasertan@uludag.edu.tr

Telephone: 022 294 07 24

Personal Web Site: -

 

Educational Background

PhD: Uludağ Üniversity- 2011

Master of Science: Uludağ University- 2007

Bachelor: Gazi University- 2005

Academic Background

Research Assistant: 2006-2011

Assistant Professor: 2011-

Language: English

Publications:

Yasemin Ertan, Aylin Poroy Arsoy, Tuba Bora (2017).  Kurumsal Risk Yönetimi Olgunlaşma Seviyesinin Finansal Performansa Etkisi.  Muhasebe ve Finansman Dergisi(76), 139-156.

Ümit Gücenme Gençoğlu, Aylin Poroy Arsoy, Yasemin Ertan, Tuba Bora (2014).  TMS TFRS ye Dönüstürülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri.  Muhasebe ve Finansman Dergisi(64), 1-26.

Elif Yücel, Yasemin Ertan, Mehlika Saraç (2013).  Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alma Ve Denetim Süresi İlişkisi  Konsolide Finansal Tablo Yayınlama Yükümlülüğü Olmayan İMKB İşletmeleri Uygulaması.  İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 9(19), 351-36.

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan, “Türkiye’de Örtülü Sermaye Ve Örtülü Kazanç Dağıtımı: İMKB 50 Endeksinde Bir Uygulama”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 56, 2012, ss.85- 100

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan, “Muhasebe Kalitesini Etkileyen Faktörler ve Türkiye’deki Durum”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 53, 2012, ss.1-24

Umit Gucenme Gencoglu, Gulsun Isseveroglu, Yasemin Ertan, “Audit and Oversight of Audit in terms of Commerce Law of Turkey”, Business and Economics Research Journal, Vol.2, No.1 . 2011, www.berjournal.com

Yasemin Ertan, Elif Yücel, Esen Kara, Lale Karabıyık, “The Effects Of The Interactive White Board Usage On The Studendts’ Learning Level And An Application In The Financial Markets Courses”, Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, April 2010, Vol.12, No: 3, http://tojde.anadolu.edu.tr/tojde43/index.ht

Umit Gucenme Gencoglu, Gulsun Isseveroglu, Yasemin Ertan, “Bank Audits and Risk Management in Turkey”, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol.3, No.1, pp.239-25

Ümit Gücenme Gençoğlu, Yasemin Ertan, 12.Dünya  Muhasebe Tarihçileri Kongresine İlişkin Bir Değerlendirme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:41,Ocak 2009, s.197-207

Seval Kardeş Selimoğlu, Aylin Arsoy Poroy , Yasemin Ertan, The Effect of Powerpoint Preferences of Students on Their Performance: A Research In Anadolu University, Turkish Online Journal of Distance Education-January 2009, Vol. 10, No. 1

“Yatırım Fonu Seçim Kararlarında Çerçeveleme Etkisi”   Değer Alper, Yasemin Ertan,  Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:34, Ocak 2008, s:174-184

Gülsün İşseveroğlu – Elif Mugal– Yasemin Ertan, “The Effects Of Sarbanes Oxley Act On Turkish Capital Markets”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 2006, No:18, p.21-31

Conferences:

Yasemin Ertan,  The Affects Of Enterprise Risk Management Maturity Level On Operational Performance,  4th Internatıonal Symposium on Accounting and Finance, July 3-5, 2017, Ohrid-Macedonia.

Yasemin Ertan, The Effect of Enterprise Risk Management Maturity Level on Financial Performance: The Turkish Case,   66st Internatıonal Academy Of Science,  Technology, Engıneerıng And Management, 2nd August 2017, Munic-, Germany.

Aylin Arsoy Poroy, Yasemin Ertan, Tuba Bora,  Financial Reporting Quality and Sustainability Information Disclosure  Evidence From Turkey.  International Conference for Business and Economics, November 1-4, 2016, Prague- Czech Republic.

Elif Yücel, Mehlika Saraç, Yasemin Ertan, The Longitudinal Investigation Of The Relationships Between Audit Report Lag AndBusiness Strategy.  X. European Conference on Social and Behavioral , May 19-22, 2016, Sarajevo- Bosnia and Herzegovina.

Yasemin Ertan, The Effects of Enterprise Risk Management on Operational Performance.  ABRM 3 rd International Academic Conference In Paris, 10-11th August 2015, Paris- France.

Umit Gucenme Gencoglu, Gulsun Isseveroglu, Yasemin Ertan, “The Developments In The Accountıng Culture  And Fınancıal Reportıng In Turkey Durıng The Republıcan Era”, Conference Proceedings Vol. III, 2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes  Conference On Audıtıng And Accountıng Hıstory, 15-18 September 2010 İstanbul Turkey, pp. 1915- 192

Gulsun Isseveroglu, Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan, “A Study On The Contribution of Vocational Education in Turkey To The Accounting Profession”, Conference Proceedings Vol. III,  2 nd Balkans And Mıddle East Countrıes Conference On   Audıtıng And Accountıng Hıstory,15-18 September ,2010, , İstanbul Turkey, pp. 1981- 199

Lale Karabıyık, Adem Anbar,  Yasemin Ertan, “External Borrowing in Ottoman Empire: Reasons and Results of External Borrowing”, 12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, 20-24 July 2008

Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan,  “Reporting Financial Performance According To The International Accountıng Standarts In The Scope Of Economic Integration: A Case Of Turkey”, International Conference on by  Social Sciences, Selected Proceeding of the First  International Conference on Social Sciences Organized by  Social Sciences Research Society, 21-22 August 2008,İzmir-Turkey, Edited by Coşkun Can Aktan,İbrahim Kircova,Yavuz Odabaşı, Birleşik Matbaacılık, İzmir,2008, s:183-197

Umit Gucenme Gencoglu, Yasemin Ertan,  “Reporting Financial Performance According To The International Accountıng Standarts In The Scope Of Economic Integration: A Case Of Turkey”, International Conference on by  Social Sciences, Selected Proceeding of the First  International Conference on Social Sciences Organized by  Social Sciences Research Society, 21-22 August 2008,İzmir-Turkey, Edited by Coşkun Can Aktan,İbrahim Kircova,Yavuz Odabaşı, Birleşik Matbaacılık, İzmir,2008, s:183-197.

Projects:

Halka Açık Olmayan Sanayi Şirketlerinin Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Finansal Tabloları Üzerinde Muhasebe Denetimine Yönelik Bir Model Oluşturulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,  04/04/2013 - 01/11/2014.

Holistic Approach to Risk   Based Internal Financial Control for SMEs   HARBIF , Avrupa Birliği, 01/11/2013 - 31/10/2015.

Kurumsal Risk Yönetimi Olgunlaşma Seviyesinin Finansal Performansa Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 18/11/2015 - 27/12/2017.

Books:

Yasemin Ertan, Elif Yücel (2016),  Indicators of the Fraudulent Financial ReportingA Study on BIST Regarding Financial and Non Financial Performance Measures, GlobeEdit, Omniscriptum, ISBN:978-3-330-80737-2.

 

Chapters:         

Elif Yücel, Mehlika Saraç, Yasemin Ertan(2017), Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance, The Longitudinal Investigation Of The Relationships Between Audit Report Lag And Business Strategy), e-BWN, ISBN:978-83-943963-2-9.

Seval Selimoğlu, Yasemin Ertan (2015), Bütünleşik Yaklaşımla KOBİ lerde Risk Temelli İç Kontrol, İç Kontrol ve Risk Değerleme,  Gazi Kitabevi, ISBN:978-605-344-217-2.                      

Research Interests: Financial Accounting, Audit, Financial Statement Analysis

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [920]