Assoc. Prof. Dr. Çağatan TAŞKIN

 

Department: Business Administration

Division: Production Management and Marketing

Title: Associate Professor

Email: ctaskin@uludag.edu.tr

Telephone: +90 224 294 11 86

Personal Web Site:

 

Educational Background

PhD: 2008- Uludağ University

Master of Science: 2003- Uludağ University

Bachelor: 1999- Uludağ University

 

Academic Background

Research Assistant: 2002-2012

Assistant Professor: 2012

Associate Professor: 2012-

Professor:

Language: Turkish and English

Publications:

 1. Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Ömer Akat “Profiling a DomesticTourism Market by Means of Association Rule Mining”, Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol:18, No:2, 2007, s. 334–342.
 2. Çağatan Taşkın ve Gül Gökay Emel,“Segmentation of Online Shoppers By Means of an Integrated Data Mining Approach: A Case Study”, The Journal of Industrial Relations and Human Resources, Vol:10, No:3, 2008, Makale Doi Numarası: 10.4026/1303-2860.2008.0079.x
 3. Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Tüketici Temelli Marka Değerinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Ölçümü ve Dayanıklı Tüketim Malları Sektöründe Bir Araştırma”, İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Vol:1, No:2, April 2010.
 4. Çağatan Taşkın, Ömer Akat ve Züheyla Erol, “Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa’da Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:10, Sayı:3, 2010, s. 11-22.
 5. Çağatan Taşkın ve Gül Gökay Emel, “Veri Madenciliğinde Kümeleme Yaklaşımları ve Kohonen Ağları İle Perakendecilik Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:15, No:3, 2010, s. 395-409.
 6. Çağatan Taşkın, İsmail Dülgeroğlu ve Ömer Akat, “Endüstriyel Tüketicilerin Satın alma Davranışı: Endüstriyel Kimyasallar Pazarında Bir Araştırma, Bursa İli Örneği”, İqtisad Elmleri: Nezeriyye ve Praktika, No:3, 2010, s. 16-24.
 7. Gülnil Aydın, Aybeniz Akdeniz Ar ve Çağatan Taşkın, “The Role of Brand Trust on Parents’ Purchase Intentions of Baby-Care Products”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol:15, No:2, 2014,pp. 165-180.
 8. Güneş Çetin Gerger, Adnan Gerçek, Çağatan Taşkın, Feride Bakar ve Simla Güzel, “Determining the Factors that Affect Tax payers’ Perspective on Tax Administration: Research in Turkey”, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol: 6, No:1, 2014.
 9. Selim Tüzüntürk, Çağatan Taşkın ve Cem Okan Tuncel, “Kıbrıs Okuryazarlığının ve Kıbrıs Sorunu Algısının İstatistiksel Analizi: Türkiye'deki Y Kuşağı Örneği”, Sakarya İktisat Dergisi, 2015.
 10. İsmail Dülgeroğlu ve Çağatan Taşkın, “Internal marketing in Public Service Sector and its Impact on Job Satisfaction”, Ejovoc, 2015.
 11. TAŞKIN, ÇAĞATAN, EMEL GÖKAY GÜL, ÖZTÜRK ONUR, PETRİÇLİ GÜLCAN (2016). EXPLORING THE ANTECEDENTS OF BRAND EXTENSION SUCCESS: A RESEARCH ON AN ATHLETIC FOOTWEAR BRAND. IJASOS-International E-journal of Advances in SocialSciences2(5), pp.339-347.
 12. TAŞKIN ÇAĞATAN, ÖZTÜRK ONUR, SÜRMELİ EZGİ, TUNÇAY, SEDA (2016). ONLINE HİZMET KALİTESİNİN ÖNCÜLLERİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME İLE BELİRLENMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi21(3).
 13. Çağatan Taşkın, Mine Yılmaz, Kuşaklararası İletişimin Marka Değeri Oluşturmaya Etkisinin Yapısal Eşitlik Modelleme İle Araştırılması, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 35, Sayı:5, 2016, ss. 67-80.
 14. TAŞKIN ÇAĞATAN, Gökay Emel Gül, KARADAMAR AHMET AKİF, MEMİŞ NAGİHAN (2016).  EXPLORING THE RELATIONSHIPS AMONG THE ANTECEDENTS OF BRAND LOYALTY: A RESEARCH ON AN APPAREL BRAND.  IJASOS- International E-Journal of Advances in SocialSciences, 2(5), 305-314.
 15. Çağatan Taşkın vd.,“Antecedents Of Brand Extension Success: A Research In Beauty Care Industry”, İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:18, No:1, 2016.
 16. Taşkın, Ç. (2016). Otomobil Sektöründe Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü Üzerine Bir Araştırma. Business &Economics Research Journal7(3).
 17. Çağatan Taşkın ve Onur Öztürk, “The Antecedents of Brand Extension Success and Research on an Apparel Brand”, Paradoks, 12(1), 2016.
 18. TAŞKIN ÇAĞATAN, KARADAMAR AHMET AKİF (2016).  Destinasyon Marka Bağlılığı: Yabancı Turistler Üzerine Diyarbakır Kentinde Bir Araştırma.  Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 199-222.     
 19. TAŞKIN ÇAĞATAN, KARADAMAR AHMET AKİF (2016). Destinasyon Marka Bağlılığını Etkileyen Öncüller Üzerine Diyarbakır Kentinde Bir Araştırma. Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi.
 20. TAŞKIN ÇAĞATAN, KARADAMAR AHMET AKİF, ÖZTÜRK ONUR, İKİZ GAMZE (2016).  Perakende Marka Değerinin Öncülleri: IKEA Markası Üzerinde Bir Araştırma.  İşletme Araştırmaları Dergisi
 21. TAŞKIN ÇAĞATAN, KOÇ ERDOĞAN, BOZ HAKAN Perceptual Image of Conflict-Ridden Destinations: An EEG and Eye Tracker Analysis. Ber Journal 2017
 22. “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Erenköy Direnişi: Bir Sözlü Tarih Çalışması” Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2017
 23. TAŞKIN ÇAĞATAN, ÖZDEMİR ÖZLEM, Online İtkisel Satın Alma Davranışının Öncülleri Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017
 24. Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “Genetik Algoritmalar ve Uygulama Alanları”, Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 2002, s. 129–152.
 25. Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Emtullah Dinç, “Yönsüz Çinli Postacı Problemi: Polis Devriye Araçları İçin Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, 2003, s. 121–140.
 26. Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Gökhan Deniz, “Tedarik Zinciri Yönetimi: Otomotiv Sektöründe Bir Araç Rotalama Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, Cilt:6, Sayı:21, 2004, s. 59–70.
 27. Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Serhat Kılıçarslan, “Sinir Ağları Veri Madenciliği İle Çelik Üretim Sürecinde Bir Analiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, 2004, s. 205–225.

 

 1. Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “Araç Rotalama Problemleri: Bir Dağıtım Problemine Genetik Algoritma Yaklaşımı”, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 2005, s. 1–17.
 2. Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “Veri Madenciliğinde Karar Ağaçları ve Bir Satış Analizi Uygulaması”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 2005, s. 221–236.

 

 1. Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Arif Tok, “Pazarlama Stratejilerinin Oluşturulmasında Bir Karar Destek Aracı: Birliktelik Kuralı Madenciliği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:3, 2005, s. 30–59.

 

 1. Ömer Akat, Çağatan Taşkın ve Aysun Özdemir, “Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2, 2006, s. 13–30.
 2. Ömer Akat ve Çağatan Taşkın, “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık: Teorik Bir Karşılaştırma”, İş-Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, 2004.

 

Conferences:

 1. Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “Identifying Segments of a Domestic Tourism Market by Means of Data Mining”, International Scientific Annual Conference 2005, Bremen, Germany, 7–9 September 2005, s. 653–658.
 2. Cem Okan Tuncel ve Çağatan Taşkın, “Innovation Networks and Learning Dynamics in Economic Development: An Assessment on Turkish Automotive Industry from Sectoral Innovation System Perspective”, Technology and Economic Development 2nd International Conference on The Dynamics of Science and Technology Policies, İzmir University of Economics, İzmir, Turkey, 25–26 May 2007, s. 187–223.
 3. Gül Gökay Emel ve Çağatan Taşkın, “A Two-Stage Approach for Improving Service Management in Retail Banking”, GOR Operations Research, Springer Verlag, Germany, 2007, s. 257-262.
 4. Çağatan Taşkın, Gül Gökay Emel ve Ömer Akat, “The Use Of Association Rule Mining For Hotel Customers Profiling: An Application In Bursa”, First International Conference on Business, Management and Economics, Yaşar University, Çeşme-İzmir, Turkey, 16–19 June2005.
 5. Çağatan Taşkın, “Küreselleşen Dünyada Türkiye Açısından Bor Madeninin Stratejik Önemi, Pazarlama Sorunları Ve Çözüm Önerileri Olarak Bazı Pazarlama Stratejileri”, Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilimadamları Sempozyumu, Değişen Dünyada Türkiye’nin Önemi, Bursa, 6–7 Mayıs 2004, s. 521–537.
 6. Ömer Akat ve Çağatan Taşkın, “Bursa ve Kış Turizmi: Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 1. Bursa Turizm Sempozyumu, 30 Eylül – 02 Ekim 2005, s. 148–155.
 7. Ömer Akat ve Çağatan Taşkın, “Bursa İlinin Turizm Potansiyeli, Bazı Sorunları ve Bir Çözüm Önerisi: Kongre Turizmi”, Bursa Kentine Çözümler Sempozyumu, TMMOB, Bursa, 5–7 Nisan 2007, s. 240-246.
 8. Metin Özdemir ve Çağatan Taşkın, “Forecasting Inflation Using Artificial Neural Network Approach: A Case Study of Turkey”, 6th International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), 7-9 October2010, İzmir, Turkey.
 9. Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Measuring Consumer-based Brand Equity by Means of Structural Equation Modelling: A Proposed Model for Improving Global Business Strategies of German “White Good Brands”, International Scientific Annual Conference 2008, Augsburg, Germany, 3–5 September2008.
 10. Gül Gökay Emel, Çağatan Taşkın ve Pınar Özkeserli, “Linking Consumer Based Brand Equity to New Product Launches: An Integrated Approach, International Scientific Annual Conference 2008, Augsburg, Germany, 3–5 September 2008.
 11. Tuncel C. O., Taşkın Ç. Erenköy Direnişinde Kıbrıslı Öğrencilerin Rolü, KKTC, 2011
 12. “Kent Pazarlaması ve Marka Kent Oluşturma Stratejileri: Nevşehir İli İçin Marka Kent Temelli Bir Turizm Stratejisi Önerisi”, 1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 16-19 Kasım 2011,Nevşehir, Turkey.
 13. Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Organik Tarım Ürünleri Pazarlaması: Karşılaşılan Bazı Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri”, VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, 25–27 Haziran 2008,s. 325-334.
 14. Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Yapısal Eşitlik Modelleme İle Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü:  Beyaz Eşya Sektöründe Bir Araştırma”, 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir Üniversitesi, Kapadokya Dedeman Otel, 25-29 Ekim 2008, s. 41-48.
 15.  “Analyzing Internal Marketing in Public Service Industry: A Research in Bursa”,  I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, 17–21 June2012.
 16. Çetin Gerger G., Gerçek A., Taşkın Ç., Türegün Bakar F., Güzel S. Determining the Factors That Affect Taxpayers’ Perspective on Tax Administration: Research in Turkey. Kuşadası- Türkiye 2013
 17. Taşkın Ç., Tuncel C. O., Analyzing the Role of University Industry Collaboration to Regional Development: The Case Study of Bursa Region in Turkey. Bükreş, Romanya 2014
 18. Karadamar A. A., Taşkın Ç., Diyarbakır Destinasyonunu Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerine Bir Araştırma Diyarbakır, Türkiye 2016
 19. Taşkın Ç, Erdoğan Koç, Hakan Boz An EEG and Eye Tracker Analysis of the Influence of Risk on the Perceptual Image of Conflict- Ridden Destinations, İstanbul, Türkiye 2016
 20. Taşkın Ç, Onur Öztürk, Ahmet Akif Karadamar, Measuring the Customer- Based Brand Equity of a Destination as a Furniture Brand, Roma, İtalya, 2017
 21. Taşkın Ç, Taşkın D, Exploring the Impact of Knowledge Management Process on Innovation By Means of Structural Equation Modeling: A Research in Automative Industry, Prag, Çekya 2017
 22. TAŞKIN Çağatan, KARADAMAR Ahmet Akif, EXPLORING RELATIONSHIPS AMONG THE ANTECEDENTS OF DESTINATION BRAND LOYALTY: A SYMBOLIC CONSUMPTION PERSPECTIVE. 7th ADVANCES IN HOSPITALITY & TOURISM MARKETING & MANAGEMENT (AHTMM) CONFERENCE, 10 – 15 July 2017 Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 555 – 564.
 23. TAŞKIN Çağatan, KOÇ Erdoğan, BOZ Hakan, KARADAMAR Ahmet Akif, MEASURING CUSTOMER-BASED BRAND EQUITY FOR BURSA: A CITY OFHISTORY AND CULTURE. 7th ADVANCES IN HOSPITALITY & TOURISM MARKETING & MANAGEMENT (AHTMM) CONFERENCE, 10 – 15 July 2017 Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, 467 – 474.
 24. KARADAMAR Ahmet Akif, TAŞKIN Çağatan, ÖZTÜRK Onur, EXPLORING THE INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC CAHARACTERISTICS ON ENTREPRENEURIAL INTENTION. IASOS INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
  21-23 SEP, 2017 - UŞAK, TURKEY.
 25. ÖZTÜRK Onur, TAŞKIN Çağatan, KARADAMAR Ahmet Akif, EXAMINING THE FACTORS OF BRAND EXTENSION SUCCESS: A RESEARCH ON FEMALE CONSUMERS. IASOS INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS
  21-23 SEP, 2017 - UŞAK, TURKEY.
 26. TAŞKIN Çağatan, ÖZER Duygu, Exploring the Relationships Among the Antecedents of Continuance Intention of Facebook Users. IASOS International Applied Social Sciences Congress, 21-23 SEP, 2017 - UŞAK, TURKEY.
 27. TAŞKIN Çağatan, EMEL Gül, MEMİŞ Nagihan, Antecedents of Switching Intention: A Research in Mobile Services. IASOS International Applied Social Sciences Congress, 21-23 Sep, 2017- UŞAK, TURKEY.
 28. TAŞKIN Çağatan, ÖZTÜRK Onur, KARADAMAR Ahmet Akif, TURİZM SEKTÖRÜNDE DESTİNASYON MARKALAMASI: VAN DESTİNASYONU İÇİN “DÖRT AYAKLI” MARKALAŞMA MODELİ ÖNERİSİ. IWACT INTERNATIONAL WEST ASIACONGRESS OF TOURISM RESEARCH28 SEP - 1 OCT, 2017 - VAN, TURKEY
 29. TAŞKIN Çağatan, ÖZTÜRK Onur, KARADAMAR Ahmet Akif, EXPLORING THE INFLUENCE OF ENTREPRENEURSHIP PERSONALITY ON ENTREPRENEURIAL INTENTION: A RESEARCH IN TURKEY. 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25 – 26 May, 2017, Prague, 1003 – 1012.
 30. TAŞKIN Çağatan, TUNCEL Cem Okan, TÜZÜNTÜRK Selim, Türkiye’deki Y Kuşağının Kıbrıs Sorunu Algısı Üzerine Bir Araştırma, Famagusta, KKTC 2014
 31. Tuncel C. O Taşkın Ç., “Measuring the Impact of University-Industry Relations on Innovation Performance in Turkish Manufacturing Industry”, LUMEN NASHS International Conference, Chisinau, Moldova, 2015.
 32. Taşkın Ç, Tuncel C. O., Examining the Relationships Among the Antecedents of Innovation Performance: A Research on Turkish Manufacturing Industry, Girne, KKTC, 2016
 33. TAŞKIN ÇAĞATAN, ÖZTÜRK ONUR (2016). Application of Destination Brand Equity Model as an Economic Development Tool. 2nd International Conference on Applied Economics and Finance, 2016, Girne American University, 5-6 December, Girne, North Cyprus.
 34. Taşkın Ç, Özlem Özdemir, Exploring the Relationships Among the Antecedents of E-Impulse Buying Behaviour for Online Apparel Websites, İstanbul, Türkiye, 2017
 35. Taşkın Ç, Onur Öztürk, Karadamar A. A., Furniture Selection Criteria of Consumers: A Research in Bursa, İstanbul, Türkiye, 2017
 36. Tuncel C. O Taşkın Ç., “University-Industry Relations And Technological Capabilities Building In Turkish Automotive Industry: A Technological Regime Based Approach” International Foundation for Research and Development (IFRD) 2nd International Conference on Economics and Social Sciences (ICESS-2014) Bangkok, Thailand ,Feb 01–02, 2014.
 37. Taşkın Ç, Tuncel C. O., Yeniden Sanayileşme Tartışmaları Işığında Türkiye’de Üniversite Sanayi İşbirliği ve Yüksek Öğretim Stratejisi, KKTC 2015
 38. Ahmet Karadamar ve Çağatan Taşkın, “Fonksiyonel Uyum Unsurlarının Destinasyon Marka Bağlılığı Üzerindeki Etkisi: Diyarbakır Kentinde Bir Araştırma”, 16. Ulusal Turizm Kongresi, 2015, Çanakkale.
 39. Taşkın Ç, Ölmezoğulları N, Tuncel C.O. Türkiye İmalat Sanayinde Üniversite Sanayi İşbirliğinin İnovasyon Performansı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modelleme ile Ölçümü, Girne, KKTC, 2017
 40. Çağatan Taşkın, “Turizm Stratejilerinin Oluşturulmasında “Müşteri Temelli Marka Değeri”: “Uludağ” Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma”, 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, Arel Üniversitesi, Holiday Inn İstanbul Airport Hotel, 22-25 Kasım 2011, İstanbul.
 41. Çağatan Taşkın ve Cem Okan Tuncel, “Sürdürülebilir Kentsel Rekabet İçin Markalaşma: Bursa Kentinin Markalaşma Stratejilerinde Öne Çıkan Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Cumhuriyet Döneminde Bursa’da Kentleşme Sempozyumu, 22–23 Eylül 2011, Bursa.
 42. Taşkın Ç. Tuncel C. O, “Küresel Rekabet Sürecinde Kent Ekonomilerinin Değişen Konumu: Bursa İli İçin Marka Kent Temelli Bir Bölgesel Gelişme Stratejisi Önerisi”“Para, Kur, Maliye Politikaları ve Reel Sektör” konulu 16. Ulusal İktisat Sempozyumu Türkiye Ekonomi Kurumu Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2011.

 

Projects:

 1. Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Desteğinde Araştırma Projesi, Proje Adı: Veri Madenciliği Uygulamaları, Proje Araştırmacısı, Proje No: 2002/56, 2002.

 

 1. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi Arasındaki İşbirliği Uyarınca Desteklenen Araştırma Projesi, Proje Adı: Türkiye Turizm Stratejileri Kapsamında Kentsel Ölçekte Markalaşmak İçin Bursa Kenti Marka Değerinin Ölçümü ve Bir “Kent Markası” Modeli Önerisi, Proje Yürütücüsü, 2011.

 

 1. “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Arayüz Kurumların Önemi Ve Yönetişim Sistemi: Uludağ Üniversitesi -Bursa Sanayi Örneğinde Paydaşların Rolü, Politika Ve Sistem Değerlendirmesi”, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Araştırmacısı, 2012.

 

 1. Çeşitli Ülke Uygulamalarından Hareketle Türkiye’de Mükellef Haklarının Geliştirilmesi, TÜBİTAK Projesi, Proje Araştırmacısı, 2013.

 

 1. Marka Yayma Yatırımı Stratejilerinin Veri Madenciliği ve Reel Opsiyon Analizi Yardımı ile Geliştirilmesi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Araştırmacısı, 2014.

 

 1. Birey Örgüt Uyumu: Örgütsel ve Bireysel Sonuçları Üzerine Mikro Düzeyde Bir Örgüt Analizi, Proje No:113K574, TÜBİTAK Projesi,Proje Araştırmacısı, 2014.

 

 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Sosyal Ve Ekonomik Gelişmesinde Kurucu Kuşak Olarak Erenköy Mücahitlerinin Rolü Ve Zihniyet Değişiminin Kaynakları, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje No: KUAP(İ): 2015/67, Proje Yürütücüsü, 2015.

 

 1. Türkiye’nin Yeni Sloganı “Gücünü Ve Potansiyelini Keşfet – Discover The Potential” Işığında Destinasyonların Markalaşması: Hedef Pazarlarda Markalaşmak İçin “İnegöl Mobilyası” Algısal Marka Değerinin Ölçümü Ve Bir “İnegöl Markası” Modeli Önerisi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi,Proje No: KUAP(İ), Proje Yürütücüsü, 2016.

 

Books:

 1. Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, Araştırma Yöntemlerinde Yapısal Eşitlik Modelleme: LISREL İle Marka Değeri Ölçümü Örnekleri, 1.Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa, 2010.
 2. Çağatan Taşkın ve Gül Gökay Emel, Sayısal Yöntemlerde Genetik Algoritmalar, 1.Baskı, Alfa Aktüel, Bursa, 2009.
 3. Çağatan Taşkın ve Gül Gökay Emel, İşletme Lojistiği: Rotalamada Sayısal Modeller ve Çözümlü Örnekler, 1. Baskı, Alfa Aktüel, Bursa, 2009.
 4. Çağatan Taşkın, “Ağızdan Ağıza Pazarlama”, Editör: Dr. Çağatan TAŞKIN, Güncel Pazarlama Yaklaşımları,Alfa Aktüel, Bursa, 2011, s. 145-196.
 5. Çağatan Taşkın (Editör), Güncel Pazarlama Yaklaşımları:Yeşil Pazarlamadan Ağızdan Ağıza Pazarlamaya,Alfa Aktüel, Bursa, 2011.
 6. Çağatan Taşkın, Yeliz Aydın ve Ömer Akat, “Satış Gücü Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Perakendecilik Sektöründe Bir Araştırma”, Editör: Dr.Çağatan TAŞKIN, Güncel Pazarlama Yaklaşımları,Alfa Aktüel, Bursa, 2011, s. 241-259.
 7. Ahmet Karadamar ve Çağatan Taşkın, Destinasyon Markalaması: Diyarbakır Destinasyonu İçin Uluslararası Hedef Pazar Analizi, Dora Yayınevi, Bursa, 2016.
 8. Özlem Özdemir, Çağatan Taşkın Online İtkisel Satın Alma Davranışı: PLS-SEM ile Bir Model Önerisi
 9. Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, Marka ve Marka Stratejileri, 3.Baskı, Dora, Bursa, 2018.

Chapters:

 1. Çağatan Taşkın ve Ömer Akat, “Uluslararası Pazarlama Kapsamında Reel Tekstil Sektöründeki KOBİ’lerin Pazarlama Sorunları ve Bir Çözüm Önerisi: E-Ticaret”, Editör: Zeyyat SABUNCUOĞLU, İşletmelerde Çağdaş Yaklaşımlar, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2002, s. 177–191.
 2. Çağatan Taşkın, “İşletmelerde Özbilgiye Dayalı Pazarlama ve Veri Madenciliği”, Editör: Ömer AKAT, Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama, Dora Kitabevi, Bursa, 2009, s. 313-333.
 3. Adnan Gerçek, Güneş Çetin Gerger, Çağatan Taşkın, Feride Bakar ve Simla Güzel, Mükellef Hakları: Türkiye Perspektifi ve Geliştirilmesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.
 4. Çağatan Taşkın, “Pazarlama”, Editör: Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz, Prof. Dr. Sait Kaygusuz ve Prof. Dr. İsmail Efil, İşletme:Kuram ve Pratik, Ekin Kitabevi, Bursa, 2015.

 

Other Publications:

 1. Tuncel C. O., Taşkın Ç. Gürsel V. (2012) “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Ara yüz Kurumların Önemi Ve Yönetişim Sistemi: Uludağ Üniversitesi -Bursa Sanayi Örneğinde Paydaşların Rolü, Politika Ve Sistem Değerlendirmesi” Uludağ Üniversitesi “ II. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 13-15 Kasım 2012.
 2. “Bursa İçin Sektörel Temelli Üniversite-Sanayi İşbirliği Arayüzü: ULUTEKPOL” Uludağ Üniversitesi “Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım 2011.
 3. “Kentsel Ölçekte Markalaşma Yolunda Bursa” Uludağ Üniversitesi “Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 15-16 Kasım 2011.
 4. Tuncel C. O Taşkın Ç. Gürsel V. (2013) “Orta Gelir Tuzağı ve İnovasyon Politikaları” Uludağ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 12-14 Kasım 2013.
 5. Taşkın Ç. Tuncel C. Karadamar A.(2013)  “Bursa Kentinin Markalaşması İçin Dört Ayaklı Marka Eylem Planı” . Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri, 12-14 Kasım 2013.

 

Scientific Awards:

2008 Yılı İ.İ.B.F. Yayın “İkincilik Ödülü”, 22 Aralık 2009, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Rektör Prof. Dr. Mete Cengiz.

Uludağ Üniversitesi 2.Ar-Ge Günleri, En İyi Poster İkincilik Ödülü, 2012.

Uludağ Üniversitesi 3.Ar-Ge Günleri, En İyi Poster Birincilik Ödülü, 2013.

Uludağ Üniversitesi 3.Ar-Ge Günleri, En İyi Poster İkincilik Ödülü, 2013.

Uludağ Üniversitesi 4.Ar-Ge Günleri, En İyi Poster İkincilik Ödülü, 2014.

Uludağ’ın Zirvesindekiler Akademik Ödüller: Uludağ Üniversitesi İİBF Proje Birincilik Ödülü, 2014.

Research Interests: Brand Management, Services Marketing, Tourism, Destination Branding

 

Master and PhD Thesis Supervised:

      -Tümay Gülerhocaoğlu, (2017). Mobil Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tüketici Tutumları: Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

      -Özlem Özdemir, (2017). Online Giyim Sitelerinde İtkisel Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

      -Ahmet Akif Karadamar, (2016). Postmodern Pazarlamada Destinasyon Marka Bağlılığını Etkileyen Öncüller Üzerine Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

      -Onur Öztürk, (2015). Marka Yayma Başarısını Etkileyen Öncüllerin Belirlenmesine Yönelik Bursa İlinde Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

       -Şeref Gönüller, (2016). Satış Sonrası Hizmetlerde Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakatine Etkisi- Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [1.141]