Assoc. Prof. Dr. Erkan ÖZDEMİR

 

 

 

 

 

 

Department

Business Administration

Sub-Department

Production Management and Marketing

Title

Associate Professor

E-mail

eozdemir@uludag.edu.tr

Telephone

224 2941153

Personal Website

 

 

Educational Background

 

PhD

ULUDAĞ UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BUSINESS ADMINISTRATION

Master of Science

ULUDAĞ UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES BUSINESS ADMINISTRATION PRODUCTION MANAGEMENT AND MARKETING

Bachelor

ULUDAĞ UNIVERSITY THE FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATİVE SCIENCES

 

ACADEMIC BACKGROUND

    Research Assistant

1999

    Assistant Professor

2011

    Asssociate Professor

2012

    Language

English

 

 

 

 

 

 

Books

ÖZDEMİR, Erkan; Teknolojik Ürün ve Hizmet Pazarlaması, Ekin Yayınevi, 2. Baskı, Bursa, Kasım 2016, ISBN: 978-605-327-419-3.

ÖZDEMİR, Erkan; Pazarlama Etiği ve Örnek Olaylar, Ekin Yayınevi, Bursa, Ocak 2011, (ISBN: 978–605–4301-89-8).

ÖZDEMİR, Erkan; Tokol, Tuncer, Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri, Dora Yayınevi, Bursa, 2009, (ISBN: 978–605–4118-46-5).

Publications

AKHAN, Can Efecan; ÖZDEMİR, Erkan; ŞENOL, Gökhan, (2017) “Consumers’ In -Game Purchases In Online Games: Exploring Antecedents and Motivating Factors”, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) Vol. 3, No. 12, pp. 2117-2125

ÖZDEMİR, Erkan; ALTINTAŞ, M. Hakan; KILIC, Serkan, (2017), “The Effects of the Degree of Internationalization on Export Performance: A Research on Exporters in Turkey”, Business and Economics Research Journal, Vol. 8, No. 3, pp. 611-626.

KILIÇ, S., & ÖZDEMİR, E. (2017) “Exploring Gender Differences in Perceived Web Site Quality”, Gümüşhane University Electronic Journal of the Institute of Social Sciences,  Vol. 8, No 21, pp. 197-220.

OMAROV, Zaur; ÖZDEMİR, Erkan, (2017), “Decision-Making Styles of Consumers in Turkey And Azerbaijan: A Consumer Styles Inventory Approach”, PARADOKS Paradoks, The Journal of Economics, Sociology & Politics, Vol: 13, No. 1, pp. 59-79.

KILIÇ, S., & ÖZDEMİR, E. (2016). Marketing Managers' Attitudes Toward The Marketing Approaches in Turkey. Is Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources, 18(2), ss. 99-122.

ATTOUF, Z.; ÖZDEMİR, E. (2016). Politik Pazarlama İletişimi: 2015 Genel Seçimleri Öncesinde Türkiye’deki Siyasi Partilerin Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. PARADOKS Economics, Sociology and Policy Journal, 12(1), pp. 87-106.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ ARIKAN Hande, (2016) “Consumers’ Online Information And Opinion Search Behaviors: A Research On The X And Y Generation Of Consumers”, Journal of Business Research Turk, 8(4), ss. 296-323

ŞEN, A. B., & ÖZDEMİR, E. (2015), “Tüketicilerin Renk Algısı Ve Cinsiyet: Pazarlama Bakış Açısından Bir Araştırma”, International Journal of Social Inquiry, 8(1), 183-221.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve İnşaat Sektörü: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Anadolu University Journal of Social Sciences, Vol 11, No 2, 2011, pp. 43–68.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “Young Consumers’ Perspectives of Website Visualization: A Gender Perspective”, Business and Economics Research Journal, Volume 2, Number 2, 2011, pp. 41–60.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “2008 Küresel Ekonomik Krizi ve Pazarlama: Farklı Sektörlerdeki İşletmelerin Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması”, SDU JOURNAL OF FEAS, Vol 16, No 1, 2011 pp. 419–444.

ÖZDEMİR, Erkan, “Rekabet İstihbaratı Toplama ve Etik: Bir Alan Araştırması” Istanbul University Journal of Political Sciences, No 43, Yayın No 47, 2010, pp. 67–95.

SOBACI, Mehmet Zahid; NARGELEÇEKENLER, Mehmet; ÖZDEMİR, Erkan; “How Can Independency Level of an Independent Regulatory Agency in Alcohol Market Affect Alcohol Marketing? The Turkish Case”, Akdeniz University Journal of Economics and Administrative Sciences-, Vol 10, No 20, 2010, pp. 141-166.

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; AYDIN, Z. Berna;  Sosyal Güvenlik Reformu Sonrası Tüketici Olarak Hastaların Hastane Seçimi: Pazarlama Açısından Bir Alan Araştırması”, Uludağ University Journal of Economy & Society, Vol 29, No 1, 2010, pp. 1–27.

ÖZDEMİR, Erkan; KAYGUSUZ, Sait, “Müşteri Karlılık Analizi: Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ile Ölçümü ve Pazarlama Kararlarında Kullanımı” Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol 11, No 3, Sıra 5, No. 366, 2009, pp. 87–112.

ÖZDEMİR, Erkan; EROĞLU, Umut “Gizli Müşteri Araştırması: Mobilya Sektöründe Bir Uygulama”, Süleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol 14, No 3, 2009, pp. 357–381.

ALTINTAŞ, Hakan; ÖZDEMİR, Erkan, “İhracat İşletmelerinin Uluslararasılaşması: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Kobi’lere Yönelik Bir Araştırma”, Anadolu University Journal of Social Sciences, Vol 6, No 1, 2006, pp. 183–204.

ÖZDEMİR, Erkan, “Küresel Isınmanın Etkilerine Karşı Bir Önlem: Hava Türevleri ve Pazarlama Stratejilerinde Yardımcı Olarak Kullanımı” Gazi University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, Vol 10, No 1, 2008, pp. 141–162.

KILIÇ, Serkan ve ÖZDEMİR, Erkan; “KOBİ’ler ve Küresel Ekonomik Kriz (2008 – ?) : Pazarlama Açısından Bursa İlinde Bir Alan Araştırması”, The Journal of Accounting and Finance, Sayı 50, Nisan, 2011, pp. 181–202.

ÖZDEMİR, Erkan, Pazarlama Araştırmasında Etik Karar Alma”, Ankara University SBF Journal, Vol 64, No. 2, 2009, pp. 119–144.

KILIÇ, Serkan ve ÖZDEMİR, Erkan; Şenol, Gökhan; “Küresel Ekonomik Kriz ve Ev Tekstili Sektörü: Pazarlama Bakış Açından Yöneticilerin Değerlendirmeleri”, Paradoks-Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Vol 7, No 1, 2011, pp. 67–80.

ÖZDEMİR, Erkan; TOKOL, Tuncer “Examining Marketing Mix from an Ethical View: A Field Research on Marketing Executives”, Ankara University SBF Journal, Vol. 64, No. 2, 2009, pp. 163–184.

ÖZDEMİR, Erkan, Cinsiyet Bazlı Farklılıklar ve Erkek Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri”, Electronic Journal of Social Sciences, Vol 8, No 29, 2009, pp. 259–281.

ÖZDEMİR, Erkan; TOKOL, Tuncer “Kadın Tüketicilere Yönelik Pazarlama Stratejileri” Anadolu University Journal of Social Sciences, Vol 8, No 2, Aralık 2008, pp. 57–80.

ÖZDEMİR, Erkan “Liderlik ve Etik”, Uludağ University Journal of Economy & Society, Vol XXII, No 2, 2003, pp. 151–168.

ÖZDEMİR, Erkan “Hedeflere Göre Performans Değerleme Yöntemi”, Is-Guc, The Journal of Industrial Relations & Human Resources, Vol 4, No 2, Sıra 3, No 50, 2002. (HAKEMSİZ)

 

Conferences

 

Özdemir   E., Akhan C.E., Attitudes of Young Consumers’ Towards in-Game Advertising, 2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 2017

Akhan C.E; Özdemir   E., Exploring Consumers’ In-Game Purchases in Online Games: Antecedents and Motivating Factors, 2nd Eurasian Conference on Language and Social Sciences, Antalya, Turkey, 2017

ÖZDEMİR, Erkan; “İşletmeler İçin Yeni Pazarlama İletişim Ortamı: Mobil Arttırılmış Gerçeklik Aplikasyonları”, The International Center of Social Science and Education Research (ICSER), September 8-10, 2017, Ankara, Turkey

ALKAÇ ÖZDEMİR, Gülsen; ÖZDEMİR, Erkan; “Teknoloji Bazlı Spin-Off İşletmelerin Pazarlama Sorunları: Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi Kullanılarak Pazarlama Sorunlarının Öncelikleri Üzerine Bir Araştırma”, The International Center of Social Science and Education Research (ICSER), September 8-10, 2017, Ankara, Turkey

ÖZDEMİR Erkan, An Investigation Of Decision‐Making Styles Of Generation Y Female And Male Consumers In Turkey, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy – Venice, 20-23 June 2017

ALKAÇ ÖZDEMİR Gülsen; ÖZDEMİR Erkan, ‘’Marketing-Accounting Interface: A Field Research On Marketing And Accounting Managers’’, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy – Venice, 20-23 June 2017

ÖZDEMİR, Erkan; ÖZDEMİR, Gülsen; “Yazılım Şirketlerinin Pazarlama Problemleri: AHP Yöntemiyle Pazarlama Sorunlarının Önceliklerine İlişkin Bir Araştırma”, International Congress of Management Economy And Policy Abstract Book, May 20-21, 2017 / İstanbul - TURKEY

ÖZDEMİR, Erkan; “Nesnelerin İnterneti (IoT): Tüketici Davranışları Ve Pazarlama Üzerindeki Potansiyel Etkileri”, International Congress of Management Economy And Policy Abstract Book, May 20-21, 2017 / İstanbul - TURKEY

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “Kentlerin Markalaşmasında Kent Web Sitelerinin Rolü: Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi Örneği”, Bursa-Mustafakemalpaşa Uluslararası ІІІ. Mustafakemalpaşa Sempozyumu, 13-14-15 May 2016, s.49-61.

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, “The Dimensions of Perceived Website Quality By Young Consumers: The Case of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Business and Economics, Italy-Rome, 15-18 November 2016.

AKHAN, Can Efecan; ÖZDEMİR, Erkan; “Tüketicilerin Teknolojik Yenilikleri Benimsemesi: Bulut Teknolojisinin Benimsenmesinin UTAUT Modeliyle Araştırılması”, International Science and Technology Conference, July 13-15, 2016, Vienna, Austria.

BÜMEN, Hatice; ÖZDEMİR, Erkan; “Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Ve Yabancı Öğrencilerin Yurt Dışı Üniversite Tercihleri Üzerine Bir Alan Araştırması”, International Conference on New Horizons in Education, July 13-15, 2016, Vienna, Austria.

ÖZDEMİR, Erkan ve ERYILMAZ, Mehmet, “Contributions of Marketing Department to Corporate Level Strategic Planning Process”, International Strategic Management Conference, Çanakkale, June 23 – 25, 2005, pp. 581–586.

ÖZDEMİR, Erkan; “Kentler Arası Rekabette Önemli Bir Unsur: Marka Kent ve Kentlerin Markalanması” IV. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), Uludağ Üniversitesi, Bursa, 07–08 May 2009, ss. 187–205.

ÖZDEMİR Erkan ve ŞENOL, Gökhan, “KOBİ’LER için Üretim Pazarlama Arayüzünde Ürün Geliştirme”, Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 8 – 10 Ekim 2004, ss. 711–716.

ÖZDEMİR, Erkan, “Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Sosyo-Ekonomik Açıdan Türkiye’nin Durumu ve İzleyebileceği Stratejiler”, Uludağ Üniversitesi 1. Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Cilt 1, 6–7 Mayıs 2004, ss. 385–404.

 

Book Chapters

ÖZDEMİR, Erkan; Yılmaz, Mine, “Omni-channel Retailing: The Risks, Challenges and Opportunities” (Chapter 6), Editors: Kumar, A., & Saurav, S. (2018). Supply Chain Management Strategies and Risk Assessment in Retail Environments (pp. 1-308). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-3056-5

ÖZDEMİR, Erkan; KILIÇ, Serkan; “Augmented Reality: Applications and Implications for Tourism”, (Chapter 3), Editors: Rodrigues, J. M., Ramos, C. M., Cardoso, P. J., & Henriques, C. (2018). Handbook of Research on Technological Developments for Cultural Heritage and eTourism Applications (pp. 1-506). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2927-9

KILIÇ, Serkan; ÖZDEMİR, Erkan; “Green Marketing Strategies and Marketing Performance: The Case of Turkey”, (Chapter 8), Editors: Quoquab, F., Thurasamy, R., & Mohammad, J. (2018). Driving Green Consumerism Through Strategic Sustainability Marketing (pp. 1-316). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-2912-5

ÖZDEMİR, Erkan; “İşletme Kavramı ve Hizmet İşletmeleri”, Editor: Elif Karakurt Tosun, Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, 1. Bölüm, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2016, ISBN: 978-975-442-816-2

ÖZDEMİR, Erkan; “Bir Hizmet İşletmesi Olarak Emlak İşletmeleri”, Editor: Elif Karakurt Tosun, Emlak Komisyonculuğu Teknikleri, 2. Bölüm, Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2016, ISBN: 978-975-442-816-2

ÖZDEMİR, Erkan; “Hizmet Tasarımı ve Yeni Hizmetler”, Hizmet Pazarlaması ve Stratejileri, Ed. Remzi Altunışık, Beta Yayınları, İstanbul 2015, pp. 139-178.

ÖZDEMİR, Erkan; “City Branding and The Role of The City Websites in Building City Brands”, City Competitiveness and Information Science: Technologies for Synchronizing Urban Subsystems, Editor: Melih Bulu, Publisher: IGI Global. Information Science Reference, 2012, Hardcover, Language: English, DOI: 10.4018/978-1-61350-174-0, ISBN13: 978-1-61350-174-0, ISBN10: 1-61350-174-9, EISBN13: 978-1-61350-175-7.

ÖZDEMİR, Erkan; “Gender and E-Marketing: The Role of Gender Differences in Online Purchasing Behaviors”, Gender and Social Computing: Interactions, Differences, and Relationships, Editor: Celia Romm Livermore, Publisher: IGI Global. Book Chapter, Information Science Reference, 2012, Hardcover, Language: English, DOI: 10.4018/978-1-60960-759-3, ISBN13: 978-1-60960-759-3, ISBN10: 1-60960-759-7, EISBN13: 978-1-60960-760-9.

ÖZDEMİR, Erkan, Ethics in E-Marketing: A Marketing Mix Perspective. In I. Management Association, USA (Ed.), Global Business: Concepts, Methodologies, Tools and Applications (4 Volumes), 2011, pp. 2019-2033, doi:10.4018/978-1-60960-587-2.ch711 (This work was previously published in Ethical Issues in E-Business: Models and Frameworks, edited by Daniel E. Palmer, pp. 105-119, copyright 2010 by Business Science Reference (an imprint of IGI Global)

ÖZDEMİR, Erkan; “Ethics in E-Marketing:  A Marketing Mix Perspective”, Ethical Issues in E-Business: Models and Frameworks, Editor: Daniel E. Palmer, Publisher: IGI Global. Chapter 8 of the book, Pages: 105-119, Business Science Reference (April 2010), Hardcover: 362 pages, Language: English, ISBN-10: 1615206159, ISBN-13: 978-1615206155. DOI: 10.4018/978-1-61520-615-5.ch008.

ÖZDEMİR, Erkan; “Yüksek Teknoloji Ürün Ve Hizmetlerinin Pazarlanması”, Teknoloji Yönetimi (Editörler: Feray O. Çelikçapa ve Sait Y. Kaygusuz), Dora Yayınevi, Bursa, 2010 (ISBN: 978–605–4118-20-5), pp. 247–285

ÖZDEMİR, Erkan; “Pazarlama Planlaması”, İşletmelerde Stratejik Planlama ve Bütçeleme (Yazarlar: Sait Y. Kaygusuz ve Şükrü Dokur), Dora Yayınevi, Bursa, 2009, (ISBN: 978-605-4118-21-2) pp. 287–323

 

Projects

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı UU-TTO Projesi,  Araştırmacı (2014-2015)

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan, Türkiye'deki İşletmelerin Pazarlamaya Bakış Açısının Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Hızlı Destek Projesi, Araştırmacı, (Tamamlanma Tarihi: 2015).

KILIÇ Serkan; ÖZDEMİR Erkan; KILIÇ ARIKAN Hande, Tüketicilerin Online Bilgi Araştırma Davranışları: X ve Y Kuşağı Tüketicileri Üzerinde Bir Araştırma, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, Araştırmacı (Tamamlanma Tarihi: 2017).

ÖZDEMİR Erkan; ALTINTAŞ M. Hakan; KILIÇ Serkan, İhracat İşletmelerinde Uluslararasılaşma Sürecinin Analizi, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Komisyon Başkanlığınca Desteklenen Küçük Ölçekli Araştırma Projesi, Yürütücü, (Tamamlanma Tarihi: 2017).

 

Anasayfaya Dön

İçerik Ekleme Tarihi : [07-Eki-2019]

İçerik Görüntüleme : [981]